26.07.2012 | La Confederació adverteix mitjançant una nota de premsa de la crítica situació a què poden abocar els impagaments anunciats pel Govern.

  • Les organitzacions no lucratives que gestionen serveis socials de titularitat pública alerten de la impossibilitat de fer front a l’impagament de la Generalitat.

  • Prop de 100.000 professionals poden veure perillar el pagament de la seva nòmina aquest mes.

  • L’impacte d’aquesta situació cap els col·lectius que atenen les organitzacions del sector és extremadament greu i atempta contra drets socials bàsics.

L’anunci de la Generalitat de Catalunya que aquest mes de juliol no podrà fer efectiu cap pagament al sector de serveis socials ha alarmat a les organitzacions d’iniciativa social que gestionen serveis de titularitat pública des d’una voluntat expressa no mercantil a Catalunya.

Si bé el sector ja es trobava en una delicada situació per la recurrent davallada de recursos dirigits al desenvolupament de polítiques socials, així com pel deute acumulat per part de les administracions públiques, aquesta nova situació d’impagament aboca el sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones al col·lapse absolut. I deixar caure les entitats i empreses socials té unes conseqüències gravíssimes com a país, ja que suposa desatendre drets bàsics de les persones i col·lectius que ja estan patint situacions d’extrema vulnerabilitat: persones amb discapacitat, gent gran, infants i joves amb especials dificultats, persones immigrades, etc.

Davant aquest context d’incertesa, el marge d’actuació de les organitzacions és mínim i, per tant, des de La Confederació apel·lem a la responsabilitat del Govern i reclamem:

  • El pagament dels imports previstos per aquest mes de juliol de 2012 per a la prestació de serveis socials de titularitat pública i que, fonamentalment, es tradueixen en nòmines dels professionals.
  • El compromís per situar el sector no lucratiu com a prioritari.
  • Una major transparència i planificació per part de la Generalitat de Catalunya en tot allò relatiu al pagament a proveïdors de serveis públics: és inacceptable assabentar-se de la manca de tresoreria 5 dies abans de final de mes.
  • El compromís del Govern per negociar amb les entitats financeres en nom del sector per tal que facilitin l’accés a línies de crèdit que permetin fer front a la situació.
  • L’estudi i posada en marxa d’un fons de rescat pel sector social.

Finalment, el sector demana amb caràcter de màxima urgència una reunió amb el President de la Generalitat de Catalunya per tal de poder exposar-li la situació i veure les maneres de garantir la sostenibilitat d’un sector que, per la seva funció social, és i ha estat sempre un aliat estratègic del Govern de Catalunya.

Nota de premsa en PDF

Aquest comunicat el signen les següents associacions empresarials que formen part de La Confederació: l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya – AEISC (que agrupa, entre d’altres, la Federació d’entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència – FEDAIA, Entitats Catalanes d’Acció Social – ECAS, Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives, Moviment Laïc i Progressista, Fundació Pere Tarrés, Fundació Catalana de l’Esplai, … ); l’Associació Empresarial d’Economia Social – DINCAT (Discapacitat intel·lectual de Catalunya); la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç – UCCAP; l’Associació Empresarial ECOM i la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat – FEATE. En el seu conjunt, La Confederació representa al voltant de 800 organitzacions.

Nota de premsa unitària i actualitzada, difosa per l’ACRA 

 

Recommended Posts