07.02.2014 | El Consell d’Associacions de Barcelona ha elaborat un informe sobre l’aplicació dels criteris per a l’atorgament de subvencions en el marc de la convocatòria de concurs per a la realització d’activitats i serveis de districte i de ciutat a partir de l’anàlisi de la resolució de la convocatòria del 2013. Entre les recomanacions del CAB a l’Ajuntament de Barcelona i a les entitats que s’hi presenten s’inclou la millora de la relació entre qualitat del projecte i subvenció rebuda i la difusió dels projectes que hagin obtingut més de 8 punts com a exemples de bones pràctiques. | Descarregar l’informe

Recommended Posts