20190912_Informe-EAPN12.09.2019 | Organitza EAPN España

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España) ha presentat l’estudi ‘La Desigualdad en la Salud, que reflecteix la incidència de les diferències socioeconòmiques en la salut de les persones. Aquestes desigualtats afecten especialment als grups de població més pobres i evidencien la necessitat d’abordar la pobresa com a factor transversal en les polítiques de salut pública.

L’estudi, realitzat per l’investigador Juan Carlos Llano, demostra que l’estat de salut és clarament més deficient entre les persones en situació de pobresa, tant per que fa a la salut percebuda, com pel que fa a l’existència de malalties cròniques i limitacions bàsiques de la vida diària. En el cas de l’assistència sanitària, la falta d’accés per causes econòmiques tant a medicaments com a atenció mèdica, bucodental y de salut mental, és entre tres i cinc vegades més elevada entre les persones pobres que entre les que no ho són.

El fet de ser dona aguditza les inequitats de la pobresa. Els percentatges de dones amb falta d’atenció sanitària per causes econòmiques són més alts que els dels homes per a totes les tipologies analitzades: atenció mèdica, dental, salut mental i accés a medicaments.

L’informe també mostra que les persones en situació de pobresa fumen més (24,5% / 20,8%), són més obeses (21,9% / 15%), fan menys exercici (47% / 32,6%) i consumeixen menys alcohol (28,8% / 43,5%).

 

 

 

 

Recommended Posts