05.06.2019 | Nota de premsa d’Assís Centre d’Acollida

La memòria anual 2018 d’ASSÍS Centre d’Acollida destaca la manca d’accés a un habitatge digne, la violència de gènere i un mercat laboral desigual, com les causes més habituals del sensellarisme femení.

Un 12% de les persones que dormen als carrers de Barcelona són dones. Així ho constata el Recompte realitzat per la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL), de la qual ASSÍS Centre d’Acollida en forma part.
Són 117 les dones que pernocten als carrers de la ciutat cada nit. “El número de dones ateses per ASSÍS s’ha incrementat del 9% al 13% durant l’últim any”, afirma en Jesús Ruiz, director de l’entitat.

Ruiz avança les dades recollides en la memòria anual del 2018, que mostren com durant aquest any s’ha ofert atenció a un total de 1.687 persones, de les quals, un 13% són dones. La situació que viuen aquestes dones és la d’una doble vulnerabilitat: la de trobar-se en una situació de sense llar i la d’estar exposades a la violència física i emocional que es pateix al carrer. Segons l’Estudi Anual de Perfil, una enquesta elaborada per l’entitat en col·laboració amb les persones ateses al centre, aquesta és la situació viscuda per un 66,6% de les dones ateses.

Durant la jornada Pobresa i Sensellarisme en clau de Gènere, organitzada per ASSÍS al mes d’octubre, es va posar en relleu el fenomen del sensellarisme femení, analitzant les dades de l’estudi ‘Situación, necesidades y procesos de cambio de las mujeres en situación de sin hogar’ on es destaca que: el 52% de les dones en situació de sense llar han patit violència física en edat adulta, el 32% han estat víctimes d’agressions sexuals, el 56,5% de violència de gènere per part de la seva parella i el 48% han intentat suïcidar-se.

“Les dones que arriben a una situació de carrer ho fan en pitjors condicions que els homes”, afirma Ruiz, “la causa principal d’arribar a una situació de carrer és la separació, seguida per la d’haver viscut situacions de violència de gènere”. De les dones enquestades per l’entitat, un 33% explica que viu al carrer degut a una ruptura o separació i el 17% que ho fa a causa d’haver estat víctima de violència o agressions per part de la seva parella.

L’entitat reclama una millora i canvi urgents en la realitat del mercat immobiliari i laboral a Barcelona, exposant que dos dels factors determinants que causen el sensellarisme són: d’una banda, la impossibilitat d’accedir a un habitatge per les persones en situació de pobresa i, de l’altra, la incapacitat de mantenir-lo. Aquesta realitat, juntament amb la manca de recursos que ofereixin una atenció especialitzada i des d’una perspectiva de gènere, deixa a les dones en una situació de major vulnerabilitat. És per això que ASSÍS ha impulsat el projecte ‘Dones amb Llar’, que pretén oferir allotjament i atenció integral centrada a dones en situació de carrer.

Aquest projecte pretén augmentar les 35 places actuals d’ASSÍS Llars, el programa d’habitatge de l’entitat, que durant aquest any ha proporcionat 10.921 nits d’allotjament a les 36 persones que han fet ús del servei.
Tot i que el perfil de la persona atesa per l’entitat és el d’un home de nacionalitat espanyola, d’entre 46 i 60 anys, solter, i que ha arribat a viure al carrer degut a la pèrdua de la feina, des de l’entitat, es treballa per oferir també una atenció integral des d’una perspectiva de gènere en tots els seus programes.

ASSÍS Centre d’Acollida va néixer l’any 2001 al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona. Amb el suport de totes les persones voluntàries que en formen part, durant 2018 ha atès 150 persones diàriament, oferint 44.236 esmorzars, 8.578 dutxes i 29.703 peces de roba des del seu centre. L’entitat treballa per garantir els drets de totes les persones sense llar. Per aconseguir-ho, desenvolupa programes dirigits a atendre les necessitats de les persones en situació d’exclusió: habitatge digne, formació i inserció sociolaboral, salut, i cobertura de les necessitats bàsiques, entre altres.

Durant el 2019 ASSÍS vol continuar lluitant per garantir els drets de les persones en situació d’exclusió social i per millorar la realitat a la que s’enfronten les dones sense llar. Treure-les de la invisibilitat i apoderar-les vers la vulnerabilitat és l’ambiciós objectiu que s’han proposat.

Recommended Posts