Skip to content

31.05.2012 | La Fundació IReS ha atès durant el 2011 un 45% més de persones en situació de pobresa i exclusió a Catalunya i les Illes Balears -1.250 persones- amb un pressupost un 5,3% inferior al de l’any anterior. L’entitat recull aquestes dades i el nombre de persones ateses als diferents programes de l’entitat a la Memòria 2011, publicada recentment.