20180212_Jornada-garantia-rendes12.02.2018 | Organitza l’Observatori Comarcal del Vallès Occidental

La jornada ‘Cap a un canvi de model de garantia de rendes. Perspectives i situació actual’ tindrà lloc el 2 de març al Consell Comarcal del Vallès Occidental (Ctra. N-150, Km 15, Terrassa) de 9 a 13.30h.

La jornada sorgeix del protagonisme pres per les propostes per fer front a la pobresa i garantir un nivell mínim de rendes als ciutadans. El primer pas en aquest camí és apropar i fer emergir el debat al territori, situar-lo com una prioritat en el conjunt de la societat i aconseguir que les ciutats i pobles siguin partícips en la construcció d’un model adaptat a les necessitats socials actuals.

La jornada comptarà amb una primera part de reflexió sobre els models de renda viables i necessaris, i com s’han articulat els models autonòmics de garantia de rendes. En la segona part es presentaran tres experiències de models de garantia de rendes que s’estan executant actualment i que marcaran el camí d’aquest nou model que cal construir.

Hi participen el Sr. Daniel Raventós, de la Xarxa Renda Bàsica, la Sra. Maria Caprile, de la cooperativa social NOTUS, el Sr. Luis Sanzo Gonzalez, del Departament de Treball i Polítiques Socials del Govern Basc, el Sr. Josep Vidal, director general del Departament de Treball, Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Lluís Torrens, de l’Ajuntament de Barcelona.

Programa

Inscripcions

Per a més informació, contactar amb ccvoc.observatori@ccvoc.cat

Recommended Posts