11.02.2015 | EAPN-Espanya denuncia a través de l’informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009 – 2013’ que la pobresa i l’exclusió social afecten un 27,3% de la població de l’Estat espanyol (12,8 milions de persones) i que 3 milions de persones viuen en situació de pobresa severa (un 6,1% de la població). A nivell territorial, l’informe recull una gran desigualtat entre comunitats autònomes: les taxes més baixes es troben a Navarra, el País Basc i Aragó, amb menys d’un 20% de persones en situació de pobresa, mentre que Canàries, Extremadura, Castella-La Manxa i Andalusia presenten taxes d’entre un 35 i un 39%, i Ceuta d’un 47%. Veure informe complet, resum executiu i notícia al web d’EAPN-España.

Recommended Posts