Jornada ‘Resignificant els Punts – Lila’, 18 de gener