20190618_Joves-Llindar18.06.2019 | Organitza Fundació El Llindar

La Fundació El Llindar ha engegat la campanya de micromecenatge Joves d’El Llindar OKUPEN un pis a través de la plataforma Goteo, per tal d’habilitar un pis per a joves majors de 18 anys que no tenen un lloc un viure. Es tracta d’un projecte de condicionament i posada en marxa d’un pis per a joves majors de 18 anys i majoritàriament ex-tutelats, vinculats a l’entitat, que no disposen d’un lloc on viure. L’objectiu principal és garantir un allotjament per aquests nois i noies i oferir-los un espai de vida que els permeti concentrar-se en seguir formant-se i construir el seu projecte personal, formatiu i laboral.

El pis tindrà capacitat per a cinc joves i estarà gestionat per ells mateixos amb el suport de l’entitat. Un o dos joves de més edat i amb un recorregut més llarg dins l’entitat seran els encarregats de coordinar-ne el funcionament, fer les acollides dels nous joves i ajudar-los en la seva adaptació. Membres de El Llindar els donaran suport i acompanyaran en aquest procés.

L’entitat ha arribat a un acord amb la propietat d’un pis de Barcelona que l’ha cedit a l’entitat. Aquest, però, està pràcticament buit i no disposa de gairebé cap element que el faci habitable. El repte actual és el d’assolir els recursos necessaris per condicionar aquest pis i permetre’n el seu funcionament. Per això es demana la vostra col·laboració per fer-ho possible.

L’objectiu de la campanya és aconseguir 4.050 euros abans del 22 de juliol.

Col·labora!

 

 

Recommended Posts