12.04.2021 | Article d’opinió de Sònia Moragrega, directora general de la Fundació Intermèdia, al Social.cat

Què està passant amb el jovent? Els veiem sortir al carrer. Es rebel·len. Però és que les dades fan feredat: la taxa d’atur juvenil (joves fins a 25 anys) es va situar a Catalunya en un 33.97% durant el 2020, set punts per sobre de la dada que es registrava a finals de 2019, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a finals de febrer. A més, la destrucció més forta de llocs de treball durant el 2020 l’ha patit el segment de població jove d’entre 25 i 34 anys, amb una pèrdua de 35.300 llocs de feina.

A tot això s’ha de sumar que la pandèmia ha provocat que, per primera vegada des de 2013, hagi augmentat el nombre de joves d’entre 15 i 25 anys que ni estudia ni treballa. La dada de 2020 ha trencat la tendència a la baixa, situant-se en un 17,3%, molt per sobre del 14,9% del 2019 i del 15,3% del 2018. Però si ens fixem també en els índexs d’abandonament escolar prematur, les dades també són alarmants (19% a Catalunya el 2019).

Tot plegat posa en evidència les mancances del sistema i les dificultats per arribar a tot el col·lectiu de joves, en el marc d’una societat complexa i en un context de crisi que ha accelerat el procés de canvi del mercat laboral que ja estava en plena transformació abans de la pandèmia.

L’atur juvenil, i especialment dels i les joves més vulnerables, és un dels principals reptes que cal afrontar de manera coordinada entre diferents actors en els pròxims temps. Les dades són molt preocupants i com a societat cal que busquem urgentment estratègies eficaces per combatre aquestes xifres. Fa molt temps que des de Fundació Intermedia ens hem situat al costat dels i les joves que han de fer front als reptes d’un mercat laboral on algunes ocupacions estan començant a desaparèixer, altres es mantenen, però es transformen substancialment i n’apareixen de noves de forma ràpida, al ritme de la tecnificació i dels canvis d’aquesta societat complexa.

També ens hem col·locat al costat de les empreses, perquè en aquest context de crisi econòmica i de transformació laboral les empreses necessiten perfils professionals amb noves competències. Així que, davant una situació amb noves ocupacions cal identificar les noves oportunitats laborals que oferirà el mercat de treball en els pròxims temps per tal d’acostar-les al grup de joves.

Ara per ara, sabem que hi ha quatre sectors econòmics identificats com a nous filons d’ocupació que generaran un volum important de llocs de feina en el mercat de treball d’ara endavant: l’economia verda, l’economia blava, l’economia de les cures i la transformació digital. I davant d’aquest panorama, Intermedia estem treballant per apropar els i les joves a aquestes ocupacions de futur, entre elles, la conducció de vehicles eficients, treballs relacionats amb el camp forestal i la biomassa, l’agricultura ecològica, la producció de productes alimentaris de proximitat, la cura d’animals, l’economia circular, l’atenció sociosanitària a persones dependents o en institucions socials, la neteja especialitzada en serveis d’atenció domiciliària, el comerç electrònic i la logística o el màrqueting digital i les APPs, etc.

Revertir les dades d’atur juvenil implica promoure l’ocupació de qualitat dels i les joves de Catalunya, especialment de les noies joves i col·lectius vulnerables, a través de la seva professionalització en els sectors de la digitalització, l’economia de les cures, verda i blava i alhora contribuir al creixement i l’especialització de les empreses promovent la seva productivitat en aquests sectors creixents.
Passa també per incidir en el mercat de treball a través de l’assessorament a empreses i l’establiment de vincles de col·laboració per tal de facilitar la inserció dels i les joves en condicions d’igualtat d’oportunitats, afavorint l’accés i el manteniment de la feina.

I passa per la implicació de les administracions que de manera coordinada, davant la situació amb les que es troben els i les joves, cal que es plantegi programes innovadors, integrals i llargs en el temps que permetin la construcció d’itineraris formatius, professionalitzadors i empoderadors que els apropi a un mercat de treball cada cop més complex i on l’ocupació tindrà moltíssimes cares i moltíssimes maneres d’expressar-se. Sembla que en els pròxims mesos es rebran d’Europa fons per a la recuperació que seran una molt bona oportunitat per fer front a aquests reptes. Els sabrem aprofitar?

Recommended Posts