L’Àrea de Recerca de la Fundació SURT ha presentat Dones en crisi, un estudi que mostra els impactes de l’actual crisi econòmica en la vida laboral i familiar de les dones. L’informe analitza la situació de més de 2.600 dones ateses a la fundació durant els anys 2008 i el 2009. Arran de la crisi, SURT ha doblat el número d’usuàries i s’han diversificat els perfils. Dones en crisi constata un augment de la precarietat del treball de les dones i posa èmfasi en l’economia informal i les responsabilitats familiars. L’estudi, subvencionat per l’Institut Català de les Dones, també revela les repercussions de la càrrega domèstica en la salut de les dones i té l’objectiu d’aportar dades suficients per al disseny de polítiques de foment de l’ocupació de les dones.

Recommended Posts