05.04.2013 | L’Assemblea General de La Confederació, reunida aquest dimecres, ha acordat emprendre un pla d’actuació davant la situació d’impagament i deute de les administracions públiques a les empreses i entitats socials. Entre altres propostes, el pla contempla articular una campanya de sol·licitud dels interessos de demora corresponents, exigir un reconeixement per escrit del deute històric vinculat a subvencions i convenis i reclamar un calendari de retorn del deute clar i realista. La iniciativa sorgeix després d’haver denunciat a finals de 2012 que el deute de les administracions públiques al sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones de Catalunya ascendia a prop de 640 milions d’euros, dels quals 590 milions corresponien al conjunt d’administracions públiques catalanes (435 M€ a la Generalitat i 155 M€ a les administracions locals).

Podeu llegir aquí la nota de premsa emesa per La Confederació (PDF).

Recommended Posts