05.07.2019 | Nota de premsa de La Confederació del Tercer Sector Social

    • La Confederació ha exposat al president de la Generalitat de Catalunya la situació d’infrafinançament crònic dels serveis socials i l’impacte d’aquesta situació en les persones, les entitats i els professionals
    • El Tercer Sector Social reclama un pla urgent de recuperació i actualització de tarifes i mòduls, congelats des de fa 10 anys
    • Els representants de La Confederació demanen màxima celeritat en l’elaboració de la Llei de Concertació Social que haurà garantir la no mercantilització dels serveis públics d’atenció a les persones

Barcelona, 5 de juliol de 2019

La situació crítica que pateixen avui els serveis socials i d’atenció a les persones a causa del seu infrafinançament crònic i la necessitat d’avançar urgentment en el desenvolupament de la Llei de Concertació Social han estat dues de les qüestions clau que La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya ha plantejat aquest migdia al president Quim Torra en una reunió al Palau de la Generalitat.

Els representants de les entitats del Tercer Sector han manifestat al màxim representant del Govern que els deu anys de congelació de mòduls i tarifes estan portant el sector a una situació límit, posant en risc la qualitat de l’atenció a les persones, la sostenibilitat dels serveis i les condicions laborals dels professionals que dia a dia treballen amb la ciutadania més vulnerable.
Les demandes de La Confederació s’han concretat en aconseguir un compromís ferm en tres aspectes:

1) Disposar d’un pla de recuperació i actualització de les tarifes i mòduls dels serveis públics de la Cartera de Serveis Socials a tres anys vista, amb millores ja des d’aquest 2019

2) Regularitzar totes les incidències en el pagament de serveis, especialment en els àmbits de la infància i els centres especials de treball, abans del 31 de juliol de 2019

3) Tenir redactat el projecte de Llei de Concertació Social durant la propera tardor, amb una aposta clara per garantir la no mercantilització dels serveis públics d’atenció a les persones i assegurar, com a mínim, el sense afany de lucre

Joan Segarra, president de La Confederació ha manifestat que “el Tercer Sector no pot acceptar que la situació de pròrroga pressupostària suposi un any més de congelació” i ha recordat que “són les entitats les que estan sostenint amb molt d’esforç el sistema català de serveis socials, en moltes ocasions havent-se d’endeutar per fer front a situacions d’impagaments”. Segarra ha reconegut que la interlocució amb la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies és fluida i està constantment oberta, però creu que la situació és tan crítica que transcendeix el propi Departament, i ha reclamat una resposta de país tant a nivell del Govern com del Parlament de Catalunya.

Pel que fa a la Llei de Concertació Social que La Confederació està negociant amb el Govern, i en el context actual de debat públic a l’entorn del projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones, La Confederació ha demanat la màxima celeritat en la seva elaboració per tal de disposar d’un marc legal integral que reguli, per una banda, la contractació pública i, per una altra, la concertació amb la iniciativa social sense afany de lucre. El president de l’entitat ha insistit en què la Llei de Concertació Social ha d’anar necessàriament acompanyada d’un pla de recuperació i millora del finançament d’aquesta tipologia de serveis.
La Confederació valora positivament la trobada i, més enllà de les concrecions a les demandes exposades, agraeix l’espai de diàleg brindat així com l’actitud d’escolta i reconeixement del president, acompanyat en tot moment pel secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta. La reunió mantinguda aquest migdia representa un pas endavant rellevant per avançar conjuntament cap a la millora del sistema català de serveis socials i la qualitat de l’atenció a les persones a Catalunya.

Enllaç a la foto de la trobada

Recommended Posts