25.09.2014 | Nota de premsa de La Confederació en resposta a l’anunci per part del Departament de Benestar Social i Família de nous retards en el pagament dels serveis que presten les entitats

Davant els nous retards en el pagament de serveis públics d’atenció a les persones, la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya reclama al Govern un compromís per revertir i minimitzar l’impacte de la situació

Des de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, volem expressar la nostra profunda preocupació arran del recent anunci de nous retards en el pagament de part dels serveis socials.

En aquesta ocasió, el Departament de Benestar Social i Família ha comunicat a les entitats que gestionen serveis residencials dirigits a infància, gent gran i discapacitat que aquest mes de setembre no podrien cobrar amb normalitat l’import corresponent a la prestació que realitzen; i s’ha transmès que aquesta situació no és puntual i pot perdurar en els propers mesos.

Si bé el sector és plenament conscient de la complexitat del moment i de la situació de manca de liquiditat de la Generalitat de Catalunya, és preocupant que aquesta situació repercuteixi, una vegada més, en un sector que està gestionant uns serveis que es dirigeixen a col·lectius especialment vulnerables i que donen resposta a drets socials bàsics de responsabilitat pública.

El nostre compromís són les persones i la nostra responsabilitat és garantir la qualitat dels serveis públics que gestionem. Però de la mateixa manera, la responsabilitat de les administracions és acomplir amb els compromisos contrets i pagar el què correspon a aquestes entitats per tal que puguin fer la seva tasca en bones condicions i complint, en tot moment, amb les seves obligacions (laborals, fiscals, …).

Com han fet sempre, i des d’aquesta vocació de servei públic, les entitats que representem faran tot el possible per seguir prestant el servei en la qualitat exigida, buscant solucions que passen per trobar vies de finançament alternatives; unes vies a les quals no és fàcil accedir i que, si s’aconsegueixen, impliquen un endeutament de les entitats i el pagament d’uns interessos per un finançament que és responsabilitat última de l’Administració Pública.

Però aquesta situació és insostenible; i la incertesa molt preocupant en tant que no dóna cap tipus de marge de maniobra a les organitzacions per afrontar uns propers mesos que es preveuen complicats.

El sector està disposat a posar-se al costat del Govern per buscar solucions conjuntes que permetin minimitzar l’impacte de la situació, però alhora, li demana:

  • Màxima transparència per informar al sector de quina és la situació de tresoreria de la Generalitat de Catalunya a mig termini i l’impacte d’aquesta en el pagament de serveis socials.
  • Presentació d’un pla de pagaments per als propers mesos que permeti a les organitzacions preveure, planificar i treballar per poder seguir atenent les seves obligacions, tant cap als usuaris dels serveis com cap als professionals que els desenvolupen.
  • Vist que en aquests moments els retards en els pagaments no s’estan aplicant de forma lineal, clarificació i transparència dels criteris que s’utilitzen per determinar quines entitats poden o no suportar econòmicament aquesta mesura.
  • Compromís del Govern per negociar amb les entitats financeres en nom del sector per tal de facilitar l’accés a noves línies de crèdit que permetin fer front a la situació; i oferir garanties addicionals per aquelles línies de finançament ja existents i que, degut a l’incompliment de la Generalitat, estan en risc de no ser renovades per les entitats financeres.
  • Atenent a què es tracta d’una qüestió de país, fer una aposta clara per una distribució més equitativa de les repercussions econòmiques d’aquesta situació.

Recommended Posts