30.03.2020 | Nota de premsa de La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya

  • Instem al Govern i als ens locals de Catalunya a no suspendre els contractes de serveis que gestionen les entitats socials i a garantir-ne el pagament íntegre
  • Considerem que les mesures de contractació pública que ha dictaminat l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya posen en risc la sostenibilitat de les entitats i el manteniment de llocs de treball
  • Apel·lem que el compromís de pagar íntegrament els serveis socials concertats amb les entitats s’estengui a tots els serveis, també els que es gestionen mitjançant la contractació pública
Com a entitat representativa del Tercer Sector Social de Catalunya, La Confederació celebra el compromís del Govern de pagar íntegrament els serveis concertats formalment aturats en motiu de les mesures preventives per frenar la pandèmia del COVID-19.
Però a hores d’ara hi ha encara molts serveis que gestiona el Tercer Sector Social arreu del territori que no tenen el pagament garantit, fet que penalitza un sector que, amb clara vocació de servei públic i sense afany de lucre, ara més que mai està demostrant una màxima capacitat d’estar al costat de les persones. Malgrat els serveis estiguin formalment aturats, les plantilles segueixen treballant, sovint més enllà de les seves possibilitats, per seguir fent tasques de suport i acompanyament als col·lectius especialment fràgils en un context de màxima complexitat. Estem parlant per exemple, de la gestió d’escoles bressol municipals, de les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC), de serveis de mediació comunitària, de contractes reservats amb Centres Especials de Treball o Empreses d’Inserció, entre molts d’altres.
Des de La Confederació alertem que les mesures de contractació pública que ha dictaminat l’Estat i la Generalitat de Catalunya posen en risc la sostenibilitat de les entitats i el manteniment de llocs de treball. Aquestes normes preveuen la suspensió dels contractes i la corresponent indemnització, però aquesta no cobreix en cap cas la totalitat de les despeses. I és per això que considera que s’està posant en risc la sostenibilitat de les prop de 3.000 entitats socials del país i el manteniment de llocs de treball de 97.000 persones contractades arreu del territori, abocant al sector a prendre mesures no desitjades com els expedients de regulació d’ocupació temporals. 
La Confederació apel·la al compromís del Govern de pagar íntegrament el cent per cent dels serveis socials expressat en la reunió de la Mesa Unitària del Sector Social amb el President Torra, Vicepresident Aragonès i el Conseller El Homrani, celebrada el passat dia 26 de març. Instem a fer extensiva aquesta voluntat de garantir el pagament íntegre a les entitats, fins i tot d’aquells serveis que han hagut de tancar a causa del COVID19, independentment de la via de finançament dels mateixos – bé sigui per concertació o bé sigui contractació, i de l’òrgan contractant, ens local o Generalitat de Catalunya. 
Serveis a les persones de finançament privat afectats pel tancament preventiuInstem també que el Govern de la Generalitat de Catalunya prengui les mesures necessàries per pal·liar els perjudicis econòmics dels serveis que desenvolupen les entitats socials de forma privada i que s’han vist alterats per les mesures preventives.

Per exemple, el cas dels menjadors escolars contractats a través de les AFA o de centres concertats;  de les escoles bressols d’iniciativa social, que paguen directament les famílies; o de les places residencials que, per mesures preventives arran de la COVID19 no permeten omplir-se i que en l’actualitat estan buides.

PER TANT, DES DE LA CONFEDERACIÓ RECLAMEM AL GOVERN I ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA:

  • Un tracte igualitari per tots els serveis, independentment de la via de finançament (contractats, concertats o subvencionats).
  • La no suspensió dels contractes i la cerca de mesures alternatives per superar aquesta situació temporal i de màxima excepcionalitat per a tothom.
  • El pagament del 100% dels serveis mentre duri l’estat d’alarma davant l’emergència del Covid19.
  • Mesures econòmiques per pal·liar els danys i les pèrdues causades per l’aplicació de les mesures preventives dictades pel Govern i per l’Estat, també en els casos on el finançament dels serveis és privat. 
  • El pagament íntegre de places residencials buides i que de forma preventiva en aquests moments no es poden ocupar. 
  • Facilitar urgentment la liquiditat a les entitats socials, abonant urgentment les factures i pagaments pendents per part del les administracions públiques.

En paraules de Joan Segarra, president de La Confederació: la pandèmia de la COVID19 ens ha agafat amb les defenses baixes, després de 10 anys d’infrafinançament i de retallades. No oblidem que el 89% de les entitats socials són PIMES. Calen mesures excepcionals en un context excepcional,  perquè el Tercer Sector no surti debilitat d’aquesta crisi i pugui seguir donant resposta a l’augment  de les necessitats socials que se’n derivin”.

Recommended Posts