19.04.2021 | Nota de premsa de la Fundació Germina

  • La sessió formativa dedicada a professionals del món sanitari, educatiu i social s’ha portat a terme en format online i ha comptat amb la participació de més de 400 persones, posant de manifest l’interès que la temàtica genera entre el col·lectiu professional.
  • L’edició d’aquest any s’ha centrat en oferir estratègies per intervenir davant el maltractament infantil quan es dona dins l’entorn familiar.
  • Ponències d’experts en diferents àmbits i una taula rodona amb experiències des del territori han coincidit juntament amb els participants en la importància de generar confiança per tal de reparar el vincle dins la família.

Sota el títol “Maltractament en l’entorn familiar, com reparem el vincle?” la Fundació Germina ha celebrat aquest 16 d’abril la quarta edició de les seves jornades sobre maltractament infantil i adolescent. L’entitat és una organització sense ànim de lucre que ofereix suport a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat i compta amb centres d’acció social i comunitària a Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

La jornada ha comptat amb la participació de més de 400 assistents, la majoria professionals dels àmbits social, educatiu i sanitari i que estan en contacte directe en la seva activitat diària amb infants, adolescents i famílies que han viscut o es troben en situacions de maltractament.

Durant la sessió han tingut lloc tres ponències on s’ha aprofundit en la reparació del vincle quan el maltractament es produeix dins l’entorn familiar. La Núria Iturbe, directora del Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte en seu Judicial i impulsora de PrevenSI, s’ha centrat en la violència sexual infantil, el paper de l’adult i el treball amb l’agressor. La Irene Álvarez, coordinadora i psicòloga de l’EVAMI de Barcelona Ciutat, ha posat de manifest a partir de casos pràctics com es valora si separar o no l’infant del nucli familiar en situacions greus i urgents. La Francys Ladera, psicòloga a Conexus, ha ofert eines pràctiques per treballar amb infants víctimes de violència familiar des d’una perspectiva reparadora.

En una segona part, s’ha comptat amb la veu de diferents entitats que actuen a territori. Amb connexions a Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Salt s’han mostrat exemples d’entitats en l’abordatge del maltractament intrafamiliar en la intervenció amb infants i adolescents, la família, les implicacions en l’equip i de l’entorn comunitari on està ocorrent. Finalment, Jordi Usurriaga, educador social, terapeuta i director d’un centre residencial ha donat claus sobre els límits de l’acompanyament dels professionals que intervenen en aquest àmbit.

Les jornades arriben en un moment en què l’entitat ha detectat un increment de casos de maltractament cap a infants i adolescents després de la reobertura de l’activitat amb el curs escolar. Des de setembre, l’entitat ha detectat fins a 75 infants o adolescents -corresponents a 45 famílies-,

que han patit situacions de maltractament, sobre un total de 320 que atès en aquest període. D’aquests casos, el 40% són considerats maltractaments greus i el 90% del total s’han produït dins el context familiar. Destaca el maltractament per agressions físiques (51%), seguit pel maltractament per negligències (un 29% en situacions com consum de tòxics per part dels adults, falta de rutines en menjar i descans, desatenció generalitzada,…). També s’han detectat casos molt greus d’abusos sexuals (13%). I tot i que són més difícils de detectar, també s’han donat situacions de maltractament psicològic (7%, que corresponen a amenaces, tractes diferencials degradants entre germans o algun cas de sobreprotecció desmesurada que afecta el desenvolupament de l’infant o adolescent).

En paraules de l’Anna Palazón, referent de maltractament a l’entitat “la pandèmia ha estat una tempesta perfecta pel cúmul de circumstàncies que han fet que es produïssin situacions de maltractament dins l’àmbit familiar que han quedat invisibilitzades. Molts adolescents han aprofitat la vinculació amb els seus educadors referents per verbalitzar què els estava passant, en un moment en que hem fet més tutories individuals en front de les activitats grupals. També ha pesat la possibilitat de tornar a casa confinats per positius dins el grup bombolla de l’escola o institut”.

Mario Cuixart, director de la Fundació Germina ha remarcat la importància de que els professionals que estan en contacte amb infants i adolescents estiguin formats en maltractament i disposin d’eines per abordar una intervenció protectora d’una forma serena, objectiva i coordinada amb altres serveis. També ha destacat que “les situacions de maltractament rarament les afronta un professional sol i de manera aïllada”. Ha remarcat “la importància de jornades com aquesta, no només per l’interès que generen, sinó per les possibilitat d’establir contactes i interaccions entre professionals de diferents àmbits: mestres, sanitaris, personal de serveis socials o serveis d’intervenció socioeducativa.”

Sobre la Fundació Germina

La Fundació Germina és una entitat sense ànim de lucre que treballa a Santa Coloma de Gramenet i Badalona oferint suport i acompanyament a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat. Atén diàriament a 290 infants, adolescents i joves i les seves respectives famílies a través dels seus projectes i iniciatives.

Recommended Posts