03.04.2013 | La memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de protecció social que va aprovar ahir el Govern fixa com a principi “mantenir la universalitat [dels serveis socials], però amb major corresponsabilitat vinculada a nivell de renda i patrimoni”, segons va exposar ahir en roda de premsa la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté. L’objectiu, “protegir el model català d’Estat del Benestar i promoure polítiques d’inclusió per donar resposta a noves necessitats”.

En la pràctica, el principi de “corresponsabilitat” apunta a més copagament i la resta dels enumerats són genèrics: “solidaritat, cohesió, col·laboració público-privada, unitat territorial i eficàcia, eficiència i subsidiarietat”. El text aprovat no inclou línies vermelles, ni pressupost, ni calendari. “Li intentarem donar el ritme necessari”, va afirmar la consellera.

Segons l’anunciat ahir, es tractarà d’una llei marc a mig camí entre el que estableix l’Estatut en l’article 37.2 i les lleis sectorials vigents, a les quals podria afectar: llei de serveis socials, llei de Renda Mínima d’Inserció, llei de prestacions socials de caràcter econòmic… Jordi Gusi, gerent d’ECAS, va declarar al diari El País que “falta concreció i dotació pressupostària. No es tracta tant del què fer, que ja ho sabem, sinó de com i quan”. En tot cas, tal com recull El Punt/Avui, “el dret als hospitals i a l’escola és universal i gratuït, i també ho ha de ser l’accés als serveis socials”.

La informació als mitjans:

Nota de premsa del Govern: El Govern blindarà per llei el model d’estat del benestar (web)

 

 

Recommended Posts