El Programa de Suport a l’Emprenedoria Social a Catalunya 2010-2011 que ha posat en marxa la Generalitat té l’objectiu d’identificar emprenedors socials –persones que creen entitats o empreses per solucionar problemes socials i mediambientals existents– i donar suport a les seves iniciatives. El Departament de Treball obrirà una convocatòria de subvencions durant el mes de desembre per seleccionar quinze iniciatives emprenedores que rebran assessorament en la definició de l’estratègia a seguir, acompanyament en la cerca de finançament i formació en habilitats de gestió, entre d’altres suports tècnics. El programa també pretén fer difusió d’aquestes bones pràctiques perquè siguin replicades en un futur, així com crear xarxa entre emprenedors socials catalans. L’ajut el poden sol·licitar persones, empreses i entitats que hagin creat la iniciativa emprenedora ens els darrers tres anys o que tinguin la voluntat de crear-la, i es valorarà que els projectes tinguin repercussió i impacte social, que siguin innovadors i que creïn llocs de treball. Per a més informació cal posar-se en contacte amb emprenedoriasocial@emprenedoriasocial.cat.

Recommended Posts