04.12.2020 | Nota de premsa de l’Aliança per la millora del sistema de protecció de la infància, l’adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat (ECAS, FEPA i FEDAIA) 

  • L’Aliança per als infants, adolescents i joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat reconeix el gest del Govern, però alerta que l’increment només afecta alguns serveis i queda molt lluny del 33% que caldria
  • Les desigualtats que provoca entre els serveis de les entitats socials i els seus professionals repercuteix també en desigualtats pel que fa a les oportunitats de la infància i la joventut i l’atenció a les famílies

Les entitats que conformen l’Aliança per la millora del sistema de protecció de la infància, l’adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat (ECAS, FEPA i FEDAIA) consideren insuficient la millora de tarifes inclosa en el Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. El Decret Llei només contempla increments per alguns dels serveis inclosos en el marc del Conveni Col·lectiu d’Acció Social amb infants, joves i famílies i d’altres en situació de risc. En queden exclosos els serveis no recollits a la Cartera de Serveis Socials en els àmbits de pobresa, inclusió social, educació, justícia i interculturalitat, crònicament infrafinançats mitjançant subvencions anuals, en el millor dels casos.

L’increment no és lineal ni igualitari, la qual cosa provoca desigualtats entre els serveis de les entitats i les professionals que hi treballen i, indirectament, en la igualtat d’oportunitats de la infància, la joventut i les famílies ateses. L’Aliança reconeix el gest del Govern, però sosté que és desigual i insuficient per garantir el màxim desplegament de l’Estat de Benestar i la igualtat d’oportunitats per a tothom.

Des del 2008, la crisi financera i l’actual arran de la pandèmia han accentuat les desigualtats i la precarietat. Les entitats han ampliat la seva cobertura i han donat la resposta social que requeria la situació, incrementant l’eficiència per reduir despeses i poder garantir la continuïtat dels serveis. Les entitats, les professionals i els serveis que atenen a la infància, la joventut i les famílies no han vist incrementades les tarifes dels serveis durant aquesta dècada perduda i demanen que es reverteixi la situació urgentment per garantir els drets de la ciutadania i prevenir situacions de risc d’exclusió.


Compromís parlamentari davant la inadmissible precarització del sector

El mes de febrer d’enguany, FEDAIA amb el suport de FEPA i ECAS va engegar la campanya ‘Omplim Motxilles d’Oportunitats‘ amb l’objectiu d’aconseguir el compromís de tot l’arc parlamentari per revertir la greu situació d’extrema necessitat de la infància, la joventut i les famílies més vulnerables, així com la inadmissible precarització de les condicions laborals i econòmiques de les professionals i entitats que treballen en aquest àmbit.

L’Aliança de federacions demana al Govern una aposta clara per garantir la sostenibilitat, viabilitat i qualitat dels recursos d’atenció a la infància, la joventut i les famílies de les seves organitzacions, per tal d’avançar en el compliment dels seus drets i afavorir la igualtat d’oportunitats. Cal actualitzar la cartera de serveis socials amb una millora de tarifes que reculli l’increment necessari del 33% per poder regularitzar la situació generada per la ‘dècada perduda’.


Negociació col·lectiva per la millora de les condicions laborals

Tot i aquesta situació, les entitats que conformen l’Aliança es comprometen, a través de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, a obrir una negociació col·lectiva amb els sindicats per cercar acords que permetin reflectir els increments en millores de les condicions laborals i econòmiques de les treballadores d’aquests serveis.

A més, les federacions es comprometen a seguir treballant amb el Govern i tot l’arc parlamentari per aconseguir que aquestes millores s’ampliïn a tots el serveis d’atenció a la infància, la joventut i les famílies incloses en el marc del conveni de referència, i que els increments assoleixin el 33% i es consolidin per als propers anys.

Recommended Posts