03.12.2020 | Nota de premsa del FòrumSD (Fòrum de Síndics i Síndiques Locals de Catalunya)


Un informe del FòrumSD insta a millorar la comunicació entre administracions i recorda que no es pot aprofitar la situació per posar traves a l’empadronament

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) alerta de l’extrema fragilitat dels serveis socials municipals en un moment que sorgeixen nous models de pobresa com a conseqüència de la pandèmia per la covid-19. És la principal conclusió de l’informe Desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia, que els defensors de proximitat han elaborat després d’analitzar les demandes i queixes rebudes per part de la ciutadania aquests últims mesos a les 47 ciutats que disposen d’aquesta figura i que sumen, en total, més de quatre milions d’habitants. En base a les conclusions de l’informe, el FòrumSD proposa un decàleg de recomanacions que faran arribar a les Administracions i en base al qual els síndics i síndiques de proximitat obriran actuacions d’ofici als respectius ajuntaments.

La principal conclusió de l’informe és que “el sistema de garantia social està massa tensat” de forma que no pot garantir plans d’actuació preventius i pateix una sobrecàrrega que “pot deixar a moltes persones sense les prestacions que necessiten”. En aquest sentit, adverteixen que “és vital reforçar urgentment” els Serveis Socials Municipals per tal que aquests dispositius no esdevinguin la “baula febre” del sistema, destinant-hi més personal i rebaixant el temps de resposta de les peticions, entre d’altres mesures.  

La situació dels Serveis Socials Municipals s’afegeix a les dificultats pel bloqueig de les Administracions supramunicipals, que provoca demores i dificultats en la tramitació dels ERTO, prestacions de desocupació, Renda Garantida de Ciutadania i el Ingrés Mínim Vital provocant greus disfuncions en l’atenció a la ciutadania i, molt especialment, als col·lectius en situació de major vulnerabilitat.

Traves a l’empadronament i actuacions policials

El síndics municipals també alerten que alguns Ajuntaments, tot i les dificultats que comporta la crisi de la covid 19, continuen posant traves administratives als ciutadans que volen empadronar-se, i els recorda que tenen l’obligació de fer-ho amb independència de la situació habitacional dels demandants. També demanen que es revisin les actuacions dels cossos municipals locals per evitar algunes situacions d’abús d’autoritat i poca empatia amb la ciutadania., 

Igualment, l’informe insta a millorar la comunicació dels Ajuntaments i  els ciutadans, establint canals de comunicació nous i millorant els existents. En aquest sentit, el FòrumSD destaca el impacte que pot tenir la bretxa digital entre els ciutadans que no poden accedir a Internet o tenen dificultats de connectivitat. També qualifica de “preocupant” la poca comunicació digital entre la Generalitat i l’Administració local, especialment nociva en aspectes com la situació a les residències de gent gran, i demana que es declarin serveis essencials els centres cívics i els equipaments esportius i culturals que per aquells col·lectius més vulnerables són indispensables per no desconnectar-se de l’entorn.

Amb tot, l’informe posa en valor el paper essencial que han jugat els municipis a l’hora d’arbitrar mesures per atendre els sectors de la societat més afectats per la crisi sanitària. “Han estat l’administració més a prop de la ciutadania i, en general, la que millor ha respost a les demandes habituals i a les noves demandes sorgides arran de la pandèmia”, indiquen.

Des d’aquesta perspectiva, les sindicatures municipals demanen una reflexió per a consolidar els mecanismes de treball que han funcionat i corregir aquells que convé millorar. Entre els primers inclouen la necessitat de canalitzar i aprofitar  l’esperit “participatiu i col·laboratiu” de la ciutadania que s’ha mobilitzar en aquest període a través d’entitats i associacions per sumar esforços amb els poders públics. Quant als aspectes sobre els quals convé reflexionar esmenten el teletreball, per evitar que sovint depengui del voluntarisme i dels recursos propis del funcionariat.

Recommended Posts