04.12.2020 | Diàlegs ètics del CEESC

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya obre el proper dijous 10 de desembre ‘Diàlegs en temps de pandèmia‘. Es tracta de diàlegs ètics que busquen oferir un espai on formular les preguntes i dilemes ètics que les educadores i educadors socials s’estan fent i que no tenen temps de compartir amb altres professionals, així com per compartir el patiment que en molts dels casos ha estat interior i individual. El CEESC vol recollir vivències professionals i interrogants que han aparegut durant els mesos de pandèmia per poder identificar els elements crítics que han posat de manifest les febleses i fortaleses del sistema, dels equips i de la professió: Quines situacions específiques hem tingut? Com les hem resolt? Podeu fer arribar els dubtes, preguntes i dilemes abans de la reunió enviant un correu a comite.etica@ceesc.cat.

Què és un conflicte ètic?

Un conflicte ètic / dilema moral és una situació no prevista, controvertida amb un mateix o entre professionals, vitalment important i transcendent que, en sentit estricte, no té solució. S’ha de prendre una decisió entre diverses alternatives que són oposades entre elles, de manera que allò que cadascuna té de positiu es converteix en la contrapartida de l’altra. La presa de decisions està determinada per aspectes no nomes tècnics, sinó també ideològics i emocionals. L’exposició permanent dels professionals a aquest tipus de situacions sense disposar de mecanismes o estratègies per construir respostes, pot generar una forma de patiment o de malestar que es pot definir com a “estrès moral”.

Treballes en un Servei d’Intervenció Socioeducativa o Centre Obert a la província de Barcelona? Col·labora amb el CEESC
Paral·lelament, el CEESC, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, convoca els educadors i les educadores socials amb experiència de treball en els Serveis d’Intervenció Socioeducativa – Centre Obert de la província de Barcelona, a participar en dos ‘focus group’, amb els objectius d’identificar i reflexionar sobre els recursos que necessiten els educadors i les educadores socials per a realitzar la tasca amb infants, adolescents i les seves famílies per fer front a la nova realitat derivada de la crisi sanitària i social causada per la COVID-19, i per fer emergir bones pràctiques desenvolupades durant el període afectat per la pandèmia COVID-19 i identificar referents al territori. Després d’aquest procés elaborarà una “Guia de recomanacions per a l’acció socioeducativa en línia des dels SIS.”

Recommended Posts