Les organitzacions de la societat civil catalana impulsores de la declaració NI UN PAS ENRERE! INVERTIM EN FUTUR compareixen demà, 24 de maig, a la Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya. Tres representants de la plataforma exposaran els motius que han donat lloc a la primera declaració conjunta de diversos col·lectius en defensa del sistema de serveis socials de responsabilitat pública a Catalunya.

Les organitzacions signants representen el sector de l’atenció a les persones, la classe treballadora i nombrosos professionals vinculats als serveis socials que aposten per les polítiques socials per avançar en la construcció d’un món i una societat més justos. Mitjançant la declaració NI UN PAS ENRERE! INVERTIM EN FUTUR, els signants manifesten el seu compromís de vetllar perquè el marc legislatiu vigent es desplegui plenament i els drets de ciutadania es facin efectius per a totes les persones.

Compareixença de NI UN PAS ENRERE! a la Comissió de Benestar, Família i Immigració:

 

24 de maig, a les 16 hores

Ponents: Sonia Fuertes (membre de la Junta Directiva d’ECAS), Pepín de la Rosa (president del CEESC) i Francesc Mateu (president de la FCONGD)

Entre els signants de la declaració NI UN PAS ENRERE! INVERTIM EN FUTUR s’hi inclouen:

Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social, Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Entitats Catalanes d’Acció Social, Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, Col·legi de Pedagogs de Catalunya, CCOO Catalunya, Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya, Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, UGT Catalunya, Consell de les Associacions de Barcelona, SICOM | Solidaritat i Comunicació, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, Federació Catalana d’ONG per la Pau, Confederació ECOM, Fundació Catalana del Voluntariat Social, Plataforma Drogològica, Moviment Laic i Progressista…

A la compareixença hi assistiran una trentena de representants de les organitzacions signants. Per a més informació es pot contactar amb Rai Barba o Agnès Felis al correu niunpasenrere@acciosocial.org

 

 

Recommended Posts