Carles Puigdemont, Neus Munté i Oriol Illa a la signatura del pla de suport25.07.2016 | Nota de premsa de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

  • Puigdemont ha presidit la signatura del III Pla de Suport al Tercer Sector Social.
  • El Pacte inclou 32 mesures que han de contribuir a la millora i enfortiment de les entitats socials catalanes. 
  • Oriol Illa: “Necessitem ser un sector fort per evitar la cronificació de més persones en una situació de pobresa a Catalunya”.

El Govern català i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials, han signat i presentat avui el III Pla de Suport al Tercer Sector Social. L’acte de signatura del Pla s’ha celebrat al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. També hi han estat presents, per part del Govern, la consellera de la Presidència, Neus Munté i alts càrrecs de tots els Departaments de la Generalitat que hauran de dur a terme les mesures previstes en el Pla. Per part de la Taula del Tercer Sector, hi ha assistit el seu president, Oriol Illa, i els presidents i presidentes de les 35 federacions d’entitats membres de la institució, i també una àmplia representació de les entitats socials que agrupa. El Pla presentat avui inclou 32 mesures per enfortir el paper de les entitats socials en la sortida de la crisi. Les entitats socials de la Taula del Tercer Sector Social atenen a 1,5 milions de persones, compten amb 85.000 treballadors, 348.000 voluntaris, 559.000 socis i 563.000 donants. Representen 1,4% del PIB.

Aquest III Pla de Suport compta amb 6 àmbits concretats en 32 mesures que han de contribuir a la millora i enfortiment de les entitats i a l’impuls de mesures d’interès públic per al tercer sector social. En el III Pla de Suport s’estableix el compromís d’ambdues parts de treballar en l’impuls conjunt de la millora global del sistema de benestar i de protecció social de Catalunya, amb especial atenció en:

  • la consecució d’un sistema d’atenció integrada social i sanitària d’acord amb el Pla Interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària
  • avançar cap a un model d’atenció social de base més comunitària, d’acord amb l’estratègia Europa 2020
  • desenvolupar i aplicar la nova modalitat de concerts socials i concerts ocupacionals.

El Pla també recull que es mantindrà una interlocució periòdica entre el tercer sector social i el Govern, la qual es concretarà, entre d’altres, en una cimera anual entre les federacions d’entitats agrupades a la Taula del Tercer Sector i el president de la Generalitat

Alguns exemples de les 32 mesures que inclou el Pla són:

Àmbit 1. Informació, avaluació i transparència:

– Avançar en la implementació de les mesures de transparència establertes a la normativa vigent a totes les entitats del tercer sector social. En aquest sentit, el Govern facilitarà assessorament i suport jurídic i tecnològic a les entitats.

Àmbit 2. Participació del tercer sector social en les polítiques socials:

– Donar suport a les entitats del tercer sector social en l’ampliació i millora del parc d’habitatges de lloguer social destinat a persones amb risc d’exclusió residencial.

– Creació d’un grup de treball específic que avanci cap a l’objectiu de coordinació interinstitucional per a l’atenció de les persones que han complert mesures d’execució penal, en centres penitenciaris, en centres de justícia juvenil o en la comunitat.

– Preservació i enfortiment del model català de treball protegit per a les persones amb discapacitat i/o trastorns mentals.

Àmbit 3. Contribuir a l’enfortiment econòmic i a l’estabilitat financera del tercer sector social:

– Generar una estratègia conjunta entre el Govern de la Generalitat i la Taula del TSS per reclamar el traspàs dels fons del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials i el retorn en programes socials a Catalunya de la totalitat dels fons aportats pels contribuents catalans.

Àmbit 4. Millora del model de col·laboració públic-privat per facilitar la cooperació entre les Administracions Públiques i el tercer sector social:

– Transposar les directives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE per establir un règim legal específic per a la contractació i concertació de serveis a les persones, amb un sistema de reserves específic per al tercer sector social.

Àmbit 5. Suport a la innovació, la internacionalització i la millora competitiva de les entitats del tercer sector social:

– Donar suport a la transformació digital i la innovació dels sistemes de gestió i a la millora de la intervenció social del tercer sector social mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Àmbit 6. Reconeixement del Tercer Sector i foment del suport ciutadà i empresarial:

– Impulsar a totes les universitats catalanes actuacions de promoció dels mecanismes existents, en el marc de l’activitat acadèmica, per a la col·laboració d’universitaris i de docents amb les entitats socials.

El president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa ha ressaltat que “aquest Pla ha de fer més fortes a les entitats socials per seguir atenent a qui més ho necessita. Necessitem ser forts per fer front a una sortida de la crisi que està sent complicada i amb moltes necessitats socials que cal atendre per evitar la cronificació de més persones en una situació de pobresa a Catalunya”. Illa ha manifestat que “estem sempre al costat dels que viuen en situació de vulnerabilitat. Aquest Pla ens posa a prova al Govern i a les entitats socials per millorar el nostre sistema de benestar i de protecció social a Catalunya”. “La signatura d’aquest Pla ens permet seguir enfortint el Tercer Sector Social i ens fa ser més corresponsables de la producció de polítiques socials” ha conclòs.

Nota de premsa en pdf

Recommended Posts