12.03.2020 | Nota de premsa de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social

  • Comparteix que la prevenció és clau i indispensable i que les entitats socials es posen al costat del Govern per contribuir a frenar l’expansió del coronavirus. Tot i això, la Taula demana a la Generalitat traçar conjuntament un pla que asseguri que col·lectius especialment vulnerables, com la gent gran i les persones amb discapacitat, tinguin els suports que necessiten durant la gestió de la crisi.
  • Actualment, el sector social està atenent 1.500.000 de persones en situació o risc d’exclusió social i gestiona serveis bàsics d’atenció diürna, residencial o d’atenció domiciliària, entre molts altres.
  • Pel que fa a l’impacte econòmic, la Taula també reclama mesures de xoc i d’acompanyament als Centres Especials de Treball que donen feina a 10.000 persones amb discapacitat o trastorn mental i que també es veuen afectats per la baixada de l’activitat econòmica.

Barcelona, 12 de març de 2020.- Davant l’avenç del coronavirus, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que representa 33 federacions i grans organitzacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials catalanes, reclama al Govern un pla de xoc urgent per assegurar l’atenció a les persones més vulnerables durant la gestió de la crisi. Actualment, les entitats socials estan atenent 1.500.000 de persones en situació o risc d’exclusió social a Catalunya i gestionen serveis que són bàsics per al dia a dia de les persones, com serveis d’atenció diürna (centres de dia i centres ocupacionals), residencials (llars-residències i residències) o d’atenció domiciliària, entre molts altres.  Un 20% de les 3.000 entitats socials catalanes ofereixen serveis i suports a persones amb discapacitat i pràcticament també un 20% a gent gran. A més, compta amb gairebé 90.000 persones treballadores.

Compartim que la prevenció és clau i indispensable i les entitats socials contribuirem en tot allò que faci falta per frenar l’expansió del coronavirus i no posar en risc les persones a les quals atenem i també als nostres professionals. El Govern ens té al seu costat, però hem de traçar conjuntament un pla urgent que ens permeti garantir que aquestes persones tenen els suports que necessiten. Som i fem un servei públic i no podem ‘tancar’ sense una alternativa perquè són col·lectius especialment vulnerables” assegura Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector.

Pel que fa a l’impacte econòmic en el sector social, a la Taula li preocupa els efectes que pot tenir, entre altres, en els Centres Especials de Treball que donen feina a 10.000 persones amb discapacitat o malaltia mental, treballadors i treballadores que no poden accedir al mercat laboral ordinari. Aquests centres, molt tocats per un nou augment del sou mínim que posa en risc la seva sostenibilitat, ara han d’afrontar un altre factor crític que les desestabilitza.  Igual que el Govern ha anunciat una nova línia de crèdit per a les empreses, la Taula demana a la Generalitat que apliqui també unes mesures de xoc i d’acompanyament als Centres Especials de Treball que ajudin a compensar la pèrdua d’activitat i productivitat causada pel coronavirus. Els CET són empreses socials que operen en sectors com la neteja, la jardineria, els manipulats industrials, l’embalatge, etcètera. A banda de tenir accés a aquestes línies de crèdit, també es demana mantenir les subvencions de l’SMI quan el treballador/a està de baixa; incrementar la subvenció al 75% del sou mínim per fer front a l’augment de l’SMI i a la baixada de l’activitat econòmica i crear un fons per a la reconversió dels Centres Especials de Treball en crisi.

D’altra banda, des de la Taula s’ha enviat una carta al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per demanar que a l’hora de justificar els projectes desenvolupats via l’IRPF, la COSPE o altres del Departament es tingui en compte aquesta situació d’excepcionalitat i que dins del paquet de mesures de suport econòmic previstes per la Generalitat s’hi inclogui l’exempció per les activitats suspeses.

Recommended Posts