19.10.2021 | Nota de premsa de l’Aliança per la millora del sistema de protecció de la infància, l’adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat, formada per ECAS, FEDAIA i FEPA

  • La modificació del Reglament facilita l’accés a la feina i flexibilitza les exigències econòmiques en els tràmits de renovació, elements indispensables per facilitar la inclusió social i laboral d’aquest jovent.
  • Durant el 2020, les entitats aglutinades a FEPA van atendre un total de 4.030 persones joves extutelades, 2.790 de les quals eren d’origen estranger. D’entre les persones estrangeres ateses, 1.532 havien complert la majoria d’edat i no disposaven de permís de treball.
  • L’aliança valora molt positivament aquesta modificació i prestarà atenció al document definitiu per analitar com es materialitza.

L’aliança per la millora del sistema de protecció de la infància, l’adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat, formada per ECAS, FEDAIA i FEPA, celebra la decisió del Consell de Ministres d’aprovar la reforma del Reglament d’Estrangeria. La reforma dona resposta a una situació absurda i injusta àmpliament demandada per les diferents entitats socials i del sector. A més de les dificultats associades a haver de dur a terme itineraris d’emancipació precoços i sense disposar de permís de treball, la situació d’aquest col·lectiu es va veure agreujada després de l’aplicació de les sentències del Tribunal Suprem, que endurien encara més els requisits per poder renovar els seus permisos de residència i condemnaven a una part important del col·lectiu a quedar indocumentats i trobar-se en situació d’irregularitat.

Si el contingut de la reforma es manté igual que el darrer esborrany, es crearà un règim jurídic específic per als menors no acompanyats i per a la joventut extutelada que recollirà com a principal canvi la concessió del permís de treball des dels 16 anys (permís que es mantindrà un cop complerta la majoria d’edat) i la flexibilització dels mitjans econòmics en les successives renovacions (no s’exigirà que siguin propis i s’acceptaran els mitjans econòmics provinents de les entitats i d’altres d’ajudes públiques). Aquests elements, a més dels diferents recursos d’acompanyament a l’emancipació, són indispensables a l’hora de facilitar la inclusió social d’aquest col·lectiu. Des de les entitats que atenen els menors no acompanyats, ens felicitem d’una modificació que genera nous horitzons personals, vitals i professionals cabdals en els seus processos d’integració i creixement personal.

Tenint en compte la profunditat de la implicació de la reforma, l’Aliança també denuncia que la seva aprovació s’hagi demorat de forma innecessària. Cada dia que passava sense fer-se efectiva implicava més joves en situació d’irregularitat, més joves sense possibilitat de rebre cap tipus de suport en el seu itinerari d’emancipació, més joves sense possibilitat d’accedir a una ocupació i, en definitiva, més joves en situació de risc i vulnerabilitat. A més, i no menys importants, de tots els problemes derivats de la frustració de les persones joves per les afectacions emocionals que la situació comporta, i també dels equips professionals per la càrrega de treball que porta a resultats infructuosos, sumat a la decepció i al cansament.

Tot i la innecessària demora, l’Aliança vol posar en valor al Govern la valentia mostrada mitjançant l’aprovació d’aquesta reforma. L’aprovació es produeix enmig d’un clima marcat pels arguments de l'”efecte crida” i el creixement de discursos racistes i d’odi promoguts des de l’extrema dreta. En aquest sentit, l’Aliança agraeix la valentia per tirar endavant amb aquesta reforma i mostra el seu suport i disposició per seguir plantant cara a l’odi i promoure una societat justa i inclusiva.

FEDAIA, ECAS i FEPA volen fer també un agraïment molt especial a la resta d’agents, entitats i organitzacions que han treballat per facilitar la inclusió de les persones joves extutelades d’origen estranger i han contribuït, amb el seu esforç i dedicació, a fer realitat l’aprovació d’aquesta Reforma.

Després de l’aprovació al Congrés de Ministres, l’Aliança pararà atenció al document definitiu per veure si es mantenen els canvis ja redactats o hi ha novetats. També per acompanyar les entitats i al jovent atès el més aviat possible en els processos que s’hagin d’aplicar.

Recommended Posts