21.10.2021 | Nota de premsa de La Confederació

Us presentem els resultats de la segona Radiografia de l’Anuari 2021 de La Confederació, sobre l’estat i evolució de l’ocupació a les entitats socials

  • Per primera vegada després de 10 anys, el Tercer Sector Social assoleix els nivells d’ocupació que tenia l’any 2011, just abans de l’anterior crisi econòmica.
  • Aquest increment d’ocupació, que representa un 3% de la població activa de Catalunya, s’ha fet sense el finançament suficient i necessari per part de les administracions públiques.
  • L’increment de la contractació experimentat l’any 2020 respon, en gran part, al context COVID-19 i a la necessitat de reforçar els equips de treball per assegurar la continuïtat de l’atenció a les persones.
  • Els contractes de substitució gairebé s’han triplicat posant de manifest la necessitat de cobrir les baixes laborals derivades de la pandèmia (+127% respecte el 2019).
  • Durant el primer semestre del 2021, el 70,2% de les entitats socials manté el treball a distància com a mesura de prevenció de la COVID-19 i el 38,6% necessita encara reforçar els equips de treball en motiu del context de pandèmia.

D’aquesta radiografia, de la que podeu consultar els resultats infogràfics més avall, en destaquem els principals resultats:

El nivell d’ocupació del Tercer Sector Social s’equipara pràcticament al del 2011 (que era de 100.000 treballadores) i supera la greu davallada del 2014 (amb una contractació de 86.000 persones). L’increment de la contractació experimentat l’any 2020 respon, en gran part, al context COVID-19 i a la necessitat de reforçar els equips de treball per assegurar la continuïtat de l’atenció a les persones, la cobertura de baixes laborals, etc.

Es confirma que les dones són el motor del Tercer Sector Social. L’any 2020, 3 de cada 4 contractades són dones: un 75,8% per un 24,2% d’homes contractats, i pel què fa a la tipologia de contractes, l’any 2020 es presenta com excepcional, amb un creixement significatiu dels contractes de substitució, arribant al 20,9%. Igualment, s’observa un reducció de la contractació indefinida, que representa el 44,7%.

Pel què fa a la tipologia de jornada, les dades 2020 mostren una lenta però clara evolució cap a l’increment de les jornades complertes. Per primera vegada des de l’any 2014, hi ha més jornades complertes (50,3%). Persisteix però l’escletxa de gènere, sent les dones les que tenen en major mesura les jornades parcials (58,4%).

El perfil de les entitats del Tercer Sector Social respon al perfil de PIME: el 82,4% de les organitzacions tenen menys de 250 persones treballadores i la ràtio d’equitat salarial es manté estable al llarg del temps, i al 2020 és, de mitjana, del 1:24. La ràtio és significativament plana i ajustada, en coherència amb una determinada manera d’actuar i uns valors propis del Tercer Sector.

L’impacte de a COVID-19 a les entitats socials del país persisteix al llarg del primer semestre del 2021 ja que el 38,6% de les entitats han hagut d’incrementar el nombre de persones contractades al primer semestre del 2021 per reforçar els equips i pal·liar les dificultats organitzatives i de l’activitat dels serveis prestats per causa de la COVID-19.

Pel què fa a les dades de les baixes laborals, les xifres són encara significativament superiors a les d’abans de la pandèmia. Agafant de referència el mes d’abril, al 2021 encara hi ha un 79,3% més de baixes laborals que al mateix mes de l’any 2019. Cal recordar que l’any 2020 el nombre de baixes va créixer un 127% respecte l’any 2019.

El 70,2% de les entitats socials manté el treball a distància com a mesura de prevenció de la COVID-19; i un 48,4% mantenen mesures de flexibilització de la jornada per donar resposta a les necessitats dels equips.

Els tres principals reptes que expressen les entitats socials en matèria d’ocupació són: la necessitat d’aconseguir millores salarials per les treballadores; l’actualització dels convenis col·lectius, i la urgència d’incrementar el finançament públic dels serveis. Com a perspectiva de futur, les entitats preveuen en un 71,4% que l’ocupació és mantindrà, en un 15% que es reduirà i en un 12,8% que augmentarà.

En paraules del President de La Confederació, el Sr. Joan Segarra: “Aquesta segona radiografia ens confirma un cop més que el Tercer Sector Social ha fet un esforç importantíssim: amb un finançament limitat i clarament insuficient, ha assumit un increment de l’ocupació per assegurar la qualitat de l’atenció a les persones. Caldrà veure com evoluciona aquesta tendència i seguir l’evolució de l’ocupació en els propers anys. És urgent avançar cap al reconeixement del sector social, i aquest reconeixement passa per un pla plurianual de finançament dels serveis d’atenció a les persones que permeti no només garantir la qualitat de l’atenció i la sostenibilitat dels projectes, sinó també una millora de l’ocupació i de les condicions de treball de les professionals que dia a dia es deixen la pell acompanyant a les persones més vulnerables.”

La Confederació està ja treballant en la tercera radiografia de l’Anuari 2021 per tal de conèixer l’estructura i procedència del finançament de les entitats socials en el context actual.

L’Anuari 2021. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya és una iniciativa impulsada per La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, i elaborada per l’Observatori del Tercer Sector.

Recommended Posts