14.07.2020 | Nota de premsa d’Arrels Fundació

  • Arrels llança un nou web amb eines i recursos perquè pobles i ciutats dimensionin i aprofundeixin en la problemàtica
  • L’objectiu és potenciar una visió catalana del sensellarisme, tant pel que fa al coneixement com a les solucions

Donar xifres de quantes persones viuen al carrer a Catalunya i explicar en quina situació es troben és problemàtic perquè les poques dades de què disposem minimitzen la realitat. Actualment només onze municipis catalans han organitzat recomptes o censos per conèixer la situació de les persones que dormen al ras, i algunes de les dades estan desactualitzades. Des d’Arrels impulsem una nova pàgina web, a disposició de les administracions, entitats i ciutadania, per promoure aquest coneixement.

“Conèixer aquesta realitat és un primer pas, bàsic però imprescindible, per guiar les polítiques socials i desenvolupar recursos útils que s’adaptin a la situació i s’enfoquin a aconseguir que ningú hagi de viure al carrer i a garantir el dret a l’habitatge”, explica Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació.

Recomptes per saber quantes persones viuen al ras

Des d’Arrels creiem que cal impulsar recomptes a tots els municipis de Catalunya, que en són 947, i repetir-los de forma continuada per veure l’evolució de la problemàtica. Per començar, proposem centrar-nos en els 66 municipis de més de 20.000 habitants, que acullen el 72% de la població. Dimensionar la problemàtica permet donar-hi resposta i fer prevenció.

Censos per saber en quina situació es troben

Publiquem una Guia pràctica per organitzar un cens amb l’objectiu d’animar els municipis catalans a enquestar persones que viuen al carrer i obtenir informació qualitativa sobre com viuen i en quina situació es troben. A Catalunya només s’han organitzat censos a Barcelona, Tarragona i Sant Adrià del Besòs.

Recommended Posts