05.03.2013 | La Taula d’entitats del Tercer Sector Social ha demanat aquest matí en compareixença al Parlament de Catalunya el suport del Govern de la Generalitat per accedir de forma urgent al crèdit. La Comissió de Benestar Família i Immigració ha estat el marc en què s’ha debatut sobre els impagaments de les Administracions Públiques a les entitats socials, tal com informa la Taula. El seu director, Toni Codina, ha estat acompanyat pel responsable del projecte Fina’3, Josep Balletbò, i pel president de la Confederació (en representació d’ECAS), Xavier Puig.

El sector calcula que entre un 20 i un 25% de les entitats socials podrien haver de tancar o quedar inactives en els propers 3 anys si persisteix la situació d’asfíxia financera, segons un estudi recent realitzat per ESADE, Fundació La Caixa i PWC.

Durant la seva intervenció, la Taula del Tercer Sector ha fet les següents peticions:

a) Al Govern de la Generalitat de Catalunya

1) La formalització d’un conveni entre entitats financeres, AVALIS i l’Institut Català de Finances per posar a disposició de les entitats línies específiques de finançament per circulant, sobre tot per fer front a les tensions de tresoreria, i inversions.

2) L’extensió a les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya del Fons de Garantia creat pel Departament d’Empresa i Ocupació per prestar garanties per al finançament de les societats cooperatives, les societats agràries de transformació, les societats laborals, les empreses d’inserció i els centres especials de treball. Aquest fons està dotat amb 11 milions d’euros, dels quals en queden disponibles 8 milions d’euros.

b) A les entitats financeres:

1) Que adoptin uns criteris d’anàlisi de riscos i de requeriment de garanties que s’adeqüi a les peculiars característiques del Tercer Sector Social. Per exemple, en molts casos, s’hauria d’emfasitzar més la valoració del patrimoni intangible com el Know–How que els béns patrimonials tangibles. Existeixen entitats que per la seva excel·lència i experiència en la tasca social que porten a terme, renoven any darrera any la confiança de les Administracions que les subvencionen o contracten, la dels seus usuaris i la de l’entorn social que rep el benefici del valor que aporta la seva activitat.

La Taula, per la seva banda, es compromet a impulsar a mig i llarg termini noves fórmules i solucions de finançament per al sector, però lamenta que a Catalunya:

– No existeix una oferta específica de finançament dirigida al Tercer Sector Social.

– No existeixen fórmules alternatives de finançament generalitzades al marge dels productes bancaris tradicionals, al contrari del que succeeix a països dels nostre entorn, amb França com a exemple més rellevant.

 

Recommended Posts