El passat 29 de novembre es va signar a Madrid el I Convenio Estatal del Ocio Educativo y Animación Sociocultural. El conveni exclou explícitament Catalunya del marc territorial estatal, de manera que el conveni que s’aplicarà aquí serà l’autonòmic. L’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya  (AEISC) es congratula d’aquest fet després de la seva participació activa en la negociació -a través de la plataforma estatal Asociación Española de Entidades de Iniciativa Social y Servicios Sociales (AEEISSS)- per fer valdre l’aplicació del conveni català. L’AEISC –de la qual és membre ECAS- informa que aquest mes de desembre s’iniciaran les negociacions entre sindicats i patronals per a l’elaboració del III Conveni Col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, i felicita a totes les persones i entitats que han estat implicades en el procés de negociació durant els darrers mesos.

Recommended Posts