19.11.2013 | La Fundació SER.GI ha posat en marxa un projecte de ‘masoveria urbana’ per aconseguir que propietaris de pisos buits abarateixin el lloguer a canvi del compromís per part del llogater d’arranjar l’habitatge, tal com s’explica al vídeo de la notícia de TV3 que es pot veure al web de la campanya de captació de fons que ha obert l’entitat a Goteo.org. A més d’aportacions econòmiques, hi ha dues altres maneres de col·laborar: aportant mà d’obra per als arranjaments o donant materials per dur a terme els treballs de lampisteria, pintura, instal·lacions, etc.

Tal com explica la pròpia entitat al web de Goteo, Fundació SER.GI captat habitatges de propietat privada per destinar-los a persones o famílies amb ingressos molt reduïts i treballa per posar-los a l’abast de persones i famílies que “necessiten diversos nivells de col·laboració: des del suport emocional per no caure en processos de desànim i depressió o de conductes reactives més o menys violentes, un suport d’acompanyament que aporti noves eines personals i coneixements de l’oferta de l’entorn i, finalment, un suport econòmic per fer front momentàniament a les despeses derivades del cost del lloguer i dels subministraments”.

Amb el projecte de masoveria urbana es pretén aconseguir un abaratiment del cost de lloguer a canvi del compromís d’un arranjament de part de l’habitatge que no impliqui obres d’estructura: millora del sòl, pintura, instal·lacions elèctriques, tancaments, enrajolats, etc.

+info al web de Fundació SER.GI

 

Recommended Posts