Close-up of people communicating while sitting in circle and gesturing05.03.2020 | Organitza Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili

El Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social és una formació oficial semipresencial de 90 crèdits (tres semestres) i compta amb un horari flexible (divendres i dissabtes al matí), de manera que resulti còmode per a les persones que treballen o que viuen allunyats de la ciutat de Tarragona. Aquesta setena edició s’impartirà d’octubre de 2020 a juny de 2021.

El seu contingut programàtic està orientat a la formació de professionals i investigadors de la cultura i la societat urbana i situa els seus àmbits d’interès en l’anàlisi de l’impacte dels processos d’urbanització, metropolització i globalització sobre els sistemes socials. És també objectiu principal del Màster la formació de professionals especialitzats en la intervenció en àmbit urbà de les migracions des de l’urbanisme i altres processos socials i capaços d’entendre i treballar (mitjançant la mediació o la gestió) sobre la complexitat dels fluxos migratoris.

Períodes de preinscripció:

  • 1a. fase: fins el 15 de juny de 2020
  • 2a. fase: del 16 de juny al 20 de juliol (aquest període només s’activarà en el cas que no s’hagin cobert la totalitat de les places en la primera fase)
  • 3a. fase: de l’1 al 15 de setembre (aquest període només s’activarà en el cas que no s’hagin cobert la totalitat de les places en la primera i segona fase)

Per a més informació, adreceu-vos a Yolanda Bodoque al telèfon 977 55 95 92 o al correu master.antropologia.urbana@urv.cat.

Recommended Posts