27.08.2012 | La Taula d’entitats del Tercer Sector alerta que l’avantprojecte de Llei sobre els “desnonaments express” aprovat divendres pel Consell de Ministres és “anti-social” i pot fer augmentar la vulnerabilitat i el risc d’exclusió social de moltes persones i famílies que viuen en règim de lloguer i que disposen d’una renda mitja o baixa. A través d’una nota de premsa, la Taula reclama un nou model de polítiques d’habitatge i proposa un seguit de mesures en sentit oposat a l’avantprojecte:

  • Intervenció més decidida de les administracions públiques en el mercat de l’habitatge, potenciant la concertació i la col· laboració públic-privada amb les entitats directament implicades i, especialment amb el cooperativisme d’habitatge i el sector de l’economia social
  • Regulació del dret subjectiu a l’habitatge, com a mínim en relació a situacions d’emergència i de col·lectius prioritaris
  • Increment de l’oferta pública i privada d’habitatges de lloguer assequible a partir de noves iniciatives i de la reconversió dels habitatges de compra que la demanda no pot assumir per manca de finançament
  • Promoció d’un parc d’habitatges de lloguer social a preus que permetin accedir-hi a les famílies amb rendes mínimes, d’acord amb la funció social de l’habitatge reconeguda a la legislació
  • Foment de la mediació experta, com a instrument provadament eficaç d’aportar solucions alternatives vàlides als desnonaments, en els casos d’impagament de rendes de lloguer o de quotes hipotecàries

Nota de premsa de la Taula d’entitats del Tercer Sector

Recommended Posts