La plataforma NI UN PAS ENRERE! manifesta el seu desacord amb la reforma de la Constitució espanyola per establir un límit a l’endeutament públic, tant pel significat de la mesura com per la manera amb què s’està duent a terme, amb precipitació i sense consultar la ciutadania. En un país que arrossega un enorme dèficit en inversió social –a Catalunya estem 10 punts per sota de la mitjana de la UE en percentatge del PIB—, la imposició d’un límit a la despesa pública suposa un nou risc per a l’afebliment de l’Estat de Benestar i una dificultat afegida pels Governs a l’hora de fer efectius els drets socials i de ciutadania que reconeix el marc legislatiu vigent.

Considerem que la tramitació de la reforma constitucional per la via ràpida, sense sotmetre la mesura a un referèndum popular ni promoure el debat i el consens necessari entre els diferents actors socials, representa una manca de consideració cap a la ciutadania i reflecteix, un cop més, la supeditació de les polítiques públiques al dictat dels mercats internacionals. A més, debilita l’autonomia de Catalunya i la resta de comunitats, que es veuran forçades a complir amb una dura restricció fixada des del Govern de l’Estat a l’hora de dissenyar els seus pressupostos.

En un context com l’actual, marcat pel creixent risc de pobresa i exclusió social que continua generant la crisi, els Governs han de vetllar més que mai per garantir unes condicions de vida dignes per a tota la població. Acceptar imposicions exteriors que limiten el marge d’actuació per aconseguir-ho és un error que comporta riscos i costos a futur molt elevats.

El clima de retallades en polítiques socials a escala europea s’està posant de manifest ara mateix a Catalunya en un àmbit en què resulta especialment inconvenient i preocupant. Les restriccions en l’accés a la Renda Mínima d’Inserció i les mesures adoptades per la Generalitat per reduir la despesa derivada d’aquest programa –aplicades de manera dràstica i unilateral— són una mostra més de les conseqüències de les polítiques públiques que supediten la seva funció social als indicadors macroeconòmics. La introducció d’un límit a la despesa pública és un pas més en aquest sentit i pot agreujar el perill que els col·lectius més vulnerables de la nostra societat es vegin expulsats del sistema de protecció social.

Nota de premsa: La ‘reforma exprés’ de la Constitució, un pas més en la supeditació de les polítiques socials als mercats

 

Recommended Posts