Ni uniformes ni etiquetes, coberta guia pedagògica25.04.2017 | La Fundació Akwaba ha presentat aquest Sant Jordi una guia pedagògica per trencar amb les actituds sexistes i racistes en els centres educatius. Sota el títol Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un món intercultural i amb equitat de gènere se centra en la formació, la investigació i la sensibilització de la comunitat educativa. Es tracta de la primera fase d’un procés formatiu de reflexió i transformació amb perspectiva de gènere i interculturalitat a través de la investigació, l’acció i la participació (IAP), l’art i la sensibilització de la comunitat educativa. La guia s’estructura en cinc mòduls formatius adaptats per primària i secundària, establint un marc conceptual i recomanacions metodològiques.

Niuniformesnietiquetes és una campanya de la Fundació Akwaba d’educació per la justícia global adreçada principalment als infants i joves, professorat i famílies dels centres educatius catalans. L’objectiu és formar uns infants i un jovent crític amb les actituds racistes i sexistes, capaços d’identificar les discriminacions i desigualtats de gènere i d’interculturalitat, i que generin propostes de transformació en el centre educatiu, l’entorn local i el global.

 

Recommended Posts