20191202_Projecte-MILE02.12.2019 | Organitza Acción contra la Fam

Acció contra la Fam, juntament amb sis altres organitzacions d’Itàlia, Grècia i Àustria, i la coordinació de l’Institut de Cooperació Econòmica Internacional d’Itàlia (ICEI), desenvolupen el projecte MILE (Migrants Integration in the Labour market in Europe). Aquest té per objectiu millorar la situació laboral de les persones migrants, que són qui més pateix la crisi laboral i busca involucrar els agents públics, privats i del tercer sector.

En el marc d’aquest projecte s’ha publicat l’informe La voz de los empleadores europeos: retos y beneficios de la inclusión de migrantes en el mercado laboral (sumari executiu en PDF); la versió extensa només està disponible en anglès Voices of European Employers. Challenges and benefits of the inclusion of migrants in the labour market. Aquest és el resultat d’una investigació que ha comptat amb entrevistes a 170 organitzacions que representen a associacions d’empresaris, sindicats i pimes d’aquests quatre països. Els resultats confirmen que els empresaris no tenen prou informació per saber com contractar a persones migrants i que la legislació existent dificulta l’entrada al mercat laboral. A més, l’estudi demostra que no hi ha polítiques o accions especials que potenciïn la diversitat de treballadors extracomunitaris. Una altra de les conclusions de l’estudi és que la integració cultural no és una barrera important per contractar persones migrants en cap país. Les empreses també han manifestat què creuen que haurien de fer els governs europeus per revertir l’actual situació laboral d’aquestes persones: programes digitals que facilitin els processos de contractació, simplificar els processos legals i administratius, orientació online, programes d’idiomes, etc.

El projecte MILE tindrà una durada de dos anys, en els quals es realitzaran trobades, taules rodones i conferències entre els tres sectors (públic, privat i tercer sector) per formar i sensibilitzar, des de diferents punts de vista, sobre com millorar la situació laboral de les persones migrants. Al mateix temps, a Espanya, es formarà a persones migrants que resideixin a la província de Barcelona que vulguin millorar les seves competències laborals, es mostrin interessades en una professió concreta i vulguin realitzar pràctiques en empreses del sector. L’objectiu final del projecte és crear un model efectiu que integri a persones migrants en el mercat laboral basat en el desenvolupament de les competències socials, fent formació tècnica en sectors professionals i que els actors públics i privats, tant institucions públiques com empreses, participin activament en aquest procés d’integració.

 

Recommended Posts