20190605_Sexus05.06.2019 | Organitza l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)

El web del programa Sexus d’ABD té per objectiu difondre material informatiu i de sensibilització amb l’objectiu de posar-lo a l’abast sobretot de la població adolescent i jove, així com també de les entitats comunitàries i els equips professionals interessats en la temàtica.

Des de Sexus s’aborda la sexualitat d’una manera integral i positiva oferint informació objectiva, lliure de prejudicis morals, promovent l’autonomia i facilitant la presa de decisions sobre la vida sexual. L’equip de Sexus treballa des d’un enfocament de drets i feminista que té en compte les diverses opcions, preferències sexuals, identitats i expressions de gènere, així com les diferents sexualitats, plaers i desitjos que formen part de la realitat de cada persona. Alhora, ofereixen una mirada de la sexualitat no normativa amb l’objectiu de visibilitzar i desmuntar els estereotips que circulen, posant de manifest la incidència rellevant que té la construcció del gènere en el procés de socialització i en la percepció de la pròpia sexualitat, així com els aspectes socials, culturals, psicològics i biològics.

Recommended Posts