20190102_Portada-guia-reduccion-daños02.01.2018 | Coordina Fundació ABD

La Fundació ABD ha col·laborat en la creació d’una guia de bones pràctiques en reducció de danys associats al consum de drogues. La publicació ha estat impulsada per la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en Drogas y adicciones (RIOD) en la seva estratègia per a l’enfortiment i l’impuls de polítiques i programes de reducció de danys associats al consum problemàtic de drogues.

La guia s’emmarca en el desenvolupament d’una estratègia per a l’enfortiment i impuls de polítiques i programes de reducció de danys associats al consum problemàtic de drogues a Iberoamèrica i neix amb vocació de ser una eina que ajudi a la incorporació de l’enfocament de reducció de danys en la intervenció amb drogues. També pretén facilitar el monitoratge de la qualitat de l’atenció i avaluació de les polítiques i recursos dirigits a persones usuàries de drogues en situacions d’alta vulnerabilitat sociosanitària. En concret, la guia té un doble objectiu. D’una banda, vol facilitar la tasca de responsables de polítiques públiques de drogues i d’organismes i institucions que intervinguin sobre el terreny i, de l’altra, busca oferir informació a la població en general per poder desmuntar els mites i reforçar les realitats que existeixen voltant de l’enfocament de reducció de danys.

La publicació La reducció de danys en la intervenció amb drogues. Conceptes i bones pràctiques inclou sis apartats diferenciats. En els dos primers s’exposa la visió conceptual de la reducció de riscos i de danys i l’enfocament de les seves intervencions en el context d’Espanya i Amèrica Llatina. En l’apartat tercer i quart s’identifiquen els dispositius i programes de reducció de riscos i danys i les eines per avaluar la qualitat d’aquest model d’intervenció. I finalment, en les dues últimes seccions s’identifiquen exemples de bones pràctiques en aquest camp a Espanya ia Amèrica Llatina.

Amb aquest treball es vol facilitar la tasca de responsables de polítiques públiques de drogues i d’organismes i institucions que intervenen sobre el terreny, així com oferir informació a la població en general per poder desmuntar mites i reforçar realitats sobre l’enfocament de reducció de danys.

La reducció de danys en la intervenció amb drogues. Conceptes i bones pràctiques (PDF)

 

Recommended Posts