20181030_Revista-apip-acam30.10.2018 | Publica Fundació Apip-Acam

El Servei de Publicacions de la Fundació Apip-Acam (editorial Hacer) acaba de publicar el número 42 de la  revista Políticas Sociales en Europa sota el títol  El desarrollo de las comunidades vecinales.

El desenvolupament de les comunitat veïnals fa referència a processos de coordinació estructurada als quals contribueixen diferents actors, autònoms entre si, i amb lògiques i interessos diferents. Aquest procés de coordinació es desenvolupa com una negociació amb la finalitat de precisar objectius comuns. La majoria de vegades es tracta de maneres d’acció i d’intervenció col·lectiva sustentats en els principis d’implicació ciutadana i de cooperació entre actors públics, associatius i privats amb el fi de comprendre més i treballar millor les qüestions col·lectives.

Les entitats que ho desitgin poden demanar-ne un exemplar, gratuïtament, a través de l’adreça de correu hacer@fundacioapipacam.org

Recommended Posts