• Donada la insuficiència de places en residències públiques, negar prestacions econòmiques vinculades a residència castiga les persones sense recursos
  • La nova mesura, prevista per als propers dos mesos com a mínim, elimina la retroactivitat i pot deixar desateses persones grans en situació de vulnerabilitat

Nota de premsa en PDF

o

31.07.2013 | La nota informativa feta pública pel Departament de Benestar Social i Família divendres passat en relació als beneficiaris de la Llei de Dependència, segons la qual durant els mesos d’agost i setembre no es podran aprovar prestacions econòmiques destinades a cobrir el cost d’una plaça residencial, significa posar en risc de desatenció persones vulnerables que no tenen recursos per sufragar aquest cost.
o
Donada la insuficiència de places públiques a Catalunya –que fins ara es pal·liava mitjançant ajuts per poder accedir a places en residències privades—, negar aquesta Prestació Econòmica Vinculada (PEV) equival a deixar en situació de desemparament les persones que no pode n fer front al cost de la plaça i pot suposar una vulneració del dret reconegut a la prestació.
o
A més, la mesura —que s’aplicarà a partir de demà, dia 1 d’agost, durant dos mesos com a mínim— inclou la supressió del caràcter retroactiu de la prestació, de manera que les persones a les quals no se’ls concedeixi l’ajut mentre estigui en vigor la mesura, no podran reclamar la part corresponent a aquest període en el cas que se’ls concedeixi la prestació més endavant.
o
El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya rebutja aquesta nova retallada, que afecta directament el benestar de persones dependents i vulnerables, i alerta de les conseqüències que pot comportar, així com de la incertesa que genera entre els professionals. A més, considera del tot inadequat que s’aprovi i entri en vigor coincidint amb l’inici de les vacances per al gruix de la població, quan la capacitat de reacció i de resposta de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit social és més reduïda. Per aquests motius, els treballadors socials demanen al Departament de Benestar Social i Família que reconsideri l’aplicació de la mesura i que, en tot cas, reconegui a les persones afectades la retroactivitat de la prestació.
o
o
o

Recommended Posts