05.12.2012  | Obertament organitza el Concurs d’Espots Publicitaris ESPOT per sensibilitzar la població contra l’estigma, els prejudicis i la discriminació de persones amb trastorn mental a través del llenguatge audiovisual i publicitari. El concurs concedirà tres premis i la idea d’un dels tres premiats serà utilitzada per a la propera campanya d’Obertament. La data límit per presentar-s’hi és el 31 de gener de 2013. Bases del concurs | Inscripció

Recommended Posts