06.07.2012 | Els grups parlamentaris a l’oposició van aprovar ahir –amb els vots en contra de CiU-  una proposta de resolució presentada per ICV-EUiA que insta el Govern a recuperar els programes de subvencions i convenis amb les entitats del tercer sector que col·laboren en les mesures de reinserció i rehabilitació de presos i deixar sense efecte el tancament dels centres de Justícia juvenil de Montilivi i dels Til·lers i la retirada del berenar als interns en centres penitenciars. La resolució va ser aprovada per 67 vots a favor del conjunt de partits a l’oposició i 61 vots en contra del grup parlamentari de CiU en el marc del debat parlamentari sobre el tercer pla d’ajustos del Govern.

Recommended Posts