20180122_Pareu-de-pararme22.01.2018 | Organitza SOS Racisme

El passat mes de novembre SOS Racisme va engegar la campanya ‘Pareu de parar-me‘ amb l’objectiu d’aconseguir d’incidir política i socialment perquè les identificacions policials per perfil ètnic siguin explícitament prohibides i activament perseguides.

En primer lloc, la campanya busca la visibilització i el reconeixement de la dimensió real d’aquesta pràctica il·legal i de l’efecte coercitiu que genera en les llibertats i els drets de les persones. Per aconseguir-ho, la implicació ciutadana és fonamental. Per això, la campanya uneix els suports de diferents entitats i col·lectius que treballen per la defensa dels drets de les persones racialitzades i/o migrants, amb un triple objectiu:

  1. Construir un discurs comú que inclogui a tots i sigui representatiu i significatiu
  2. Fomentar la denúncia pública d’identificacions policials racistes a la via pública, amb l’objectiu de recollir dades i dimensionar el problema
  3. Donar eines perquè tant les persones afectades com les que en són testimoni sàpiguen intervenir eficaçment davant una parada

En segon lloc, com a fi últim, les aliances socials creades al llarg de la campanya se centraran en la incidència política, per tal d’aconseguir canvis pràctics en els protocols d’actuació dels cossos policials. Algunes de les bones pràctiques que volem proposar a institucions policials i partits polítics són:

  • Reconèixer la dimensió real dels controls d’identitat per perfil ètnic i condemnar-los.
  • Facilitar informació operativa de qualitat als agents de policia i donar instruccions clares adreçades a prevenir i prohibir la identificació per descripcions massa genèriques que es basin en el color de pell, l’ètnia o característiques físiques, culturals i religioses.
  • Formar a la policia en matèria de racisme, per tal de dur a terme identificacions sota els principis d’igualtat i no discriminació [Codi Europeu d’Ètica de la Policia]
  • Justificar i recollir dades de cada actuació d’identificació i registre que realitzin (incloent motiu, perfilació ètnica i resultat) i publicar regularment les estadístiques.
  • Introduir mesures de control internes i externes, i aplicar sancions contra els agents que identifiquin de forma discriminatòria o injustificada.
  • Facilitar mecanismes de denúncia per a la població i afavorir un sistema de control extern d’aquests processos.
  • Difondre activament els drets i garanties de les persones i donar resposta a les seves preocupacions respecte als criteris que pauten les identificacions policials. Aquesta línia de recerca i treball, impulsada inicialment per SOS Racisme Catalunya, va poder concretar-se en projecte gràcies al suport econòmic de Open Society Foundation, com a part de les seves iniciatives de suport a la incidència política en temes de violacions de drets humans.

Manifest

Actua!

Recommended Posts