Els dies 17 de desembre de 2010 i 14, 21 i 28 de gener de 2011 tindran lloc les sessions del curs ‘La participació infantil en el nou marc de les polítiques d’infància a Catalunya’, organitzat per Diomira i Traç en col·laboració amb l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona. La formació està dirigida a professionals d’entitats, regidors i tècnics de l’àmbit de la infància i l’adolescència, i té per objectiu aportar coneixements i eines en relació al desplegament de la nova Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència de Catalunya al món local, en especial en relació als nous espais de participació infantil previstos a la llei. Per a més informació i formalitzar la inscripció, comunicacio@diomira.net o 93 292 55 62.

Recommended Posts