03.03.2020 | Nota de premsa del TSCAT, membre la Plataforma en Defensa dels Drets de les Persones amb Dependència

 • Actualment a Catalunya falten 8.000 places per arribar al 5% recomanat pels organismes internacionals i hi ha un alt nombre de sol·licituds en tràmit: 22.065 inicials i 20.624 de revisió de graus
 • La plataforma que agrupa sindicats majoritaris, col·legis professionals i entitats de gent gran i de diversitat funcional ha mantingut dues reunions de treball amb Treball, Afers Socials i Famílies en què s’ha reclamat acabar amb les llistes d’espera, més agilitat i menys burocràcia, entre altres mesures

Les retallades al sistema d’atenció a les persones amb dependència fetes pel Govern del Partit Popular el 2012 han tingut efectes molt negatius en l’aplicació de la Llei de Dependència i el seu desplegament com a dret. Actualment a Catalunya falten 8.000 places per arribar al 5% recomanat pels organismes internacionals (5 places per cada 100 persones majors de 65 anys), i alhora es constata un alt nombre de sol·licituds en tràmits, tant inicials (22.065) com de revisió de graus (20.624). La Plataforma en Defensa dels Drets de les Persones amb Dependència, que agrupa sindicats majoritaris, col·legis professionals i entitats de gent gran i de diversitat funcional, ha mantingut dues reunions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que valora positivament i en les quals s’han plantejat, entre altres:

 • mesures per acabar amb les llistes d’espera i les sol·licituds en tràmit
 • reformulació dels recursos existents que s’adaptin més a les persones, i no a la inversa
 • creació de més places públiques i increment de les prestacions
 • més agilitat i menys burocràcia
 • millora de la qualitat de l’atenció a les persones i de les condicions laborals de les treballadores i els treballadors del sector
 • acabar amb l’endarreriment dels pagaments per canvis de grau
 • acabar amb el període suspensiu de 18 mesos per fer efectiva la prestació econòmica per a les cuidadores no professionals
 • la necessitat de crear un Consell de la Dependència amb la representació de tots els actors
 • incloure recursos a la infància amb malalties cròniques dins del sistema de dependència

A la darrera reunió amb la Generalitat es va informar la Plataforma d’un increment de 141 milions d’euros en els pressupostos 2020 per a la dependència i la diversitat funcional (destinat a tarifa de ràtios, atenció domiciliària, prestacions i places). La Plataforma considera positiu aquest increment, si bé insuficient sobretot perquè no es té cap informació de com afectarà a les llistes d’espera, la creació de places públiques, la qualitat de l’atenció i l’objectiu de posar fi a la suspensió i l’endarreriment d’alguns pagaments.

La Plataforma en Defensa dels Drets de les Persones amb Dependència considera que la nova conjuntura política a nivell estatal pot representar una oportunitat per avançar en un finançament del 50% per part de l’Estat i un 50% per part de les Comunitats Autònomes, tal com està previst en la Llei de Dependència del 2006. La Plataforma manté les seves demandes i inicia una roda de reunions amb els partits polítics per fer-se escoltar tant a Catalunya com en l’àmbit estatal. El dret de les persones amb dependència ha de ser una prioritat de qualsevol govern, no només per cobrir els dèficits actuals en l’atenció a aquest col·lectiu, sinó pensant en el benestar futur de la nostra societat, que experimentarà un increment de persones majors de 65 anys i de persones amb diversitat funcional que requereixen una atenció de qualitat per assegurar la seva autonomia personal i la seva dignitat.

 

Entitats de la Plataforma en Defensa dels Drets de les Persones amb Dependència: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, CCOO, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, UGT, CONFAVC, Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, FiraGran, Fundació Aroa, Associació de Discapacitat Visual de Catalunya B1+B2+B3, Col·legi de Pedagogs de Catalunya, ACIC, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Catalunya, Comissió de Jubilats i Pensionistes de l’Hospitalet de Llobregat, Associació Catalana Síndrome X Fràgil, Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Centre de Dia per a la Gent Gran, Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Associació de Cuidadores Familiars, Associació Catalana d’Infermeria i Salut escolar.

Recommended Posts