Una dotzena de federacions de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya han assistit a la  sessió de constitució de la Plataforma d’Infància del Tercer Sector Social de Catalunya, única xarxa d’aquesta naturalesa al nostre país. L’objectiu de la nova Plataforma és impulsar els drets de la infància a Catalunya,  especialment dels infants que es troben en situació més desafavorida, des d’una perspectiva transversal. La salut, el lleure, la protecció i les discapacitats són alguns dels àmbits en què es treballarà, i es preveu que representi  més de 800 entitats del Tercer Secor Social de Catalunya.

A més, la xarxa realitzarà tasques de sensibilització vers la societat i els poders públics, incloent campanyes per a la promoció dels drets dels infants. La nova Plataforma, constituïda avui, apostarà per l’aplicació i el manteniment de polítiques a favor de la participació activa de la infància, entenent l’infant com a ciutadà del present, i no només del futur. Entre els temes cabdals que es compromet a tirar endavant s’hi competen el Pacte per a la Infància, la constitució d’una Comissió Parlamentària d’Infància i el desplegament de la Llei d’Infància, incloent la concreció de la cartera de serveis.

Recommended Posts