01.03.2018 | Nota de premsa de Càritas Diocesana de Barcelona

  • Feina amb Cor, projecte de formació i inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Barcelona, inserta a 3.000 persones al mercat laboral tot i les condicions de vulnerabilitat dels aturats de llarga durada, els joves i els majors de 45 anys
  • El 70% de les persones que han participant a Feina amb Cor han trobat feina, xifra que demostra que crear oportunitats laborals per a les persones en risc d’exclusió és només una qüestió de voluntat
  • Càritas Diocesana de Barcelona demana als poders públics que no abandonin l’objectiu de la plena ocupació. Les prestacions d’atur vigents són absolutament insuficients i no arriben a totes les persones que les necessiten. El 85% de les persones ateses a Feina amb Cor no cobraven cap prestació

Barcelona, 1 de març de 2018 – Amb motiu de les dades d’Atur Registrat del mes de febrer que es publicaran demà, Càritas Diocesana de Barcelona continua denunciant la precarietat laboral a la que s’enfronten les persones més vulnerables. Durant el mes de gener de 2018 s’han formalitzat a Catalunya 262.626 contractes de treball, 226.395 temporals (el 86,2%) i només 36.231 indefinits (el 13,8%). A més de l’elevada temporalitat que caracteritza el nostre mercat laboral, amb la crisi s’ha accentuat la curta durada dels contractes, un dels factors més crítics de la precarització laboral. Segons el Servicio Público de Empleo Estatal, el 2017 es van signar 6,5 milions de contractes amb una durada igual o inferior a 7 dies, el 26% del total dels contractes signats. Des de Feina amb Cor, es treballa per aconseguir contractes més estables, i bona prova d’això és que 8 de cada 10 persones han treballat més de dos mesos i gairebé el 50% de les persones ha tingut un contracte de més de sis mesos.

Malgrat el context de precarietat laboral, el projecte Feina amb Cor aconsegueix que el 70% de les persones que hi participen trobin feina. Fins i tot aquelles que porten molts anys sense treballar: el 57% de les persones inserides portaven cinc o més anys a l’atur.

A més del temps a l’atur, un altre factor d’exclusió laboral és l’edat. Les dades de Feina amb Cor demostren que amb un acompanyament adequat el 78% de les persones d’entre 16 i 29 anys que han passat pel projecte troben feina, així com el 60% de les persones de més de 45 anys.

No tenir cap ingrés i no trobar feina durant un llarg període de temps suposa que moltes persones perdin l’esperança, cosa que acaba afectant la seva salut, tal com constata el darrer informe de Càritas “Vides Precàries”. El projecte Feina amb Cor forma part del programa de formació i inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Barcelona, i es va posar en marxa el 2014 per acompanyar de manera intensiva i personalitzada persones que fa temps que no troben oportunitats laborals, que tenen càrregues familiars i que han extingit la prestació d’atur o estan a punt de fer-ho. El primer que es treballa des de Feina amb Cor és l’autoestima, amb la finalitat de recuperar l’esperança, la motivació, la confiança i l’optimisme.

Des de Càritas Diocesana de Barcelona es demana als poders públics que no abandonin l’objectiu de la plena ocupació i que el complementin amb polítiques d’ingressos mínims. Les persones necessiten una estabilitat i tenir ben cobertes les necessitats bàsiques per iniciar un procés de retorn al mercat de treball. Cal que les persones disposin d’un acompanyament personalitzat en la cerca de feina, flexible i molt professionalitzat.

Feina amb Cor demostra amb xifres que ningú no és irrecuperable

Vídeos de testimonis

Mariano
Des del 2008 estava a l’atur. Havia perdut la confiança en ell mateix però la va recuperar gràcies a Feina amb Cor. Després de tres mesos actualitzant el seu currículum i fent cursos, va trobar feina com a operari en una empresa de serveis. Ara ja fa 10 mesos que està treballant.

 

Emilio
Va estar 5 anys a l’atur i pensava que amb la seva edat no trobaria feina. Es va dirigir a Feina amb Cor i ha trobat feina de conserge: “Estic molt feliç. Ara ja fa 7 mesos que treballo”.

 

Gianmarco
 

Recommended Posts