La sessió presencial d’avaluació dels Plans Locals d’Inclusió Social organitzada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat va posar de manifest la necessitat d’una major participació dels Ajuntaments –en quatre anys només hi han participat 41 municipis de més de 900- i de tenir en compte l’opinió de les persones que es troben en situació de pobresa i exclusió social. La jornada va tenir lloc a Barcelona els dies 7 i 8 d’octubre amb l’objectiu de reflexionar sobre el model català de desenvolupament d’aquesta eina d’inclusió social, i va incloure una doble anàlisi del Programa de Desenvolupament dels Plans Locals pròpiament dit i dels exemples concrets de Plans Locals de Lleida i Sant Boi de Llobregat.

Salvador Busquets, membre de la Junta Directiva d’ECAS i director d’Arrels Fundació, va representar a la federació en una Comissió de treball formada per representants de diversos ajuntaments catalans, l’Estat, el propi DASC i diversos experts en polítiques d’inclusió social a nivell europeu. Entre els assistents destaca la representació de set països europeus ben diferents entre sí, des d’Holanda i Noruega –amb una forta tradició en l’Estat del Benestar- fins a Letònia, Sèrbia o Romania –que l’han desenvolupat amb molta menys intensitat.

La sessió, de tipus presencial, va donar continuïtat a un treball iniciat via online amb l’elaboració de cadascun dels participants d’un informe analític de la situació, i va servir per ampliar coneixements, debatre i extreure’n conclusions. En relació al desenvolupament dels Plans Locals, va sorprendre favorablement l’existència d’un programa de suport als ajuntaments, tant a nivell tècnic -través d’una Oficina Tècnica- com econòmicament  a partir de subvencions –els ajuntaments han rebut un promig de 72.900€-. Els ajuntaments de Lleida i Sant Boi van coincidir a destacar la bona recepció dels Plans Locals per part dels diferents agents del municipi. També es van referir a la dificultat que suposa pels municipis atendre persones amb problemàtiques sobre les quals els ajuntaments tenen poca capacitat d’incidència política, com és el cas de la immigració en situació irregular o dels desnonaments econòmics. Els Plans Locals d’Inclusió són una eina de treball que està prenent molta força a diversos països de la UE tant a nivell municipal com amb estratègies de barri. Malgrat tot, la crisi econòmica fa que la majoria d’Estats encara es trobin a la fase inicial d’implementació.

Recommended Posts