20180912_Premis-FAS12.09.2018 | Organitza Fundació Autònoma Solidària

La Fundació Autònoma Solidària obre la convocatòria de dos premis per promoure la transformació social:

  • La 2ª edició dels Premis a Treballs Fi de Grau sobre Desenvolupament Sostenible i Justícia Global. S’hi distingeixen quatre categories: Ciències, Biociències i Enginyeria; Ciències de la Salut; Ciències Socials i Jurídiques; i Arts i humanitats. Aquesta convocatòria té per objectiu promoure l’interès per la recerca entorn el desenvolupament sostenible i la justícia global, comprenent el compromís de la Universitat davant dels desafiaments del món actual i el seu paper clau en la generació de coneixement crític i la formació d’una ciutadania activa i preparada per a promoure el canvi social. Els candidats han d’enviar a fas.cooperacio@uab.cat el treball i una carta firmada pel tutor o tutora on s’especifiqui la data d’entrega i la qualificació abans del 21 de setembre.
  • La 3ª edició de Premis als TFG amb Perspectiva de Gènere. La perspectiva de gènere s’entén com una aproximació crítica a qualsevol fenomen que desvetlla, visibilitza, analitza o afronta les desigualtats entre dones i homes, incloent aquelles institucions socials i culturals que les sustenten, com la família, la sexualitat, la divisió sexual del treball, els processos de socialització, les lleis, les creences, valors i normes socials, entre d’altres. La inscripció és a través del formulari online i s’ha d’enviar a observatori.igualtat@uab.cat el treball en format PDF (sense l’autoria) i una còpia de l’expedient acadèmic del grau abans del 21 de setembre.

Per presentar la candidatura cal que el treball hagi estat presentat com a Treball de Fi de Grau el curs 2017-2018 a qualsevol dels graus de la Universitat Autònoma de Barcelona i que la nota mínima sigui de 8,5. D’altra banda, poden ser treballs individuals o col·lectius. La FAS requereix que el treball hagi estat redactat en català, castellà o anglès i assistir a l’acte d’entrega dels premis que es realitzarà entre els mesos de novembre i desembre de 2018.

 

Recommended Posts