13.02.2013 | Nota de premsa (PDF) dels col·legis de Treball Social, Eduacadores i Educadors Socials, Psicòlegs, Terapeutes Ocupacionals i Fisioterapeutes

  • Cinc col·legis professionals adverteixen que les noves mesures accelerarien el deteriorament de la salut física i psíquica de les persones grans
  • El sistema vigent ja és insuficient i l’aprovació del projecte contravindria el compromís dels poders públics amb l’asssistència social i sanitària de qualitat
Els cinc col·legis de professionals de l’atenció a gent gran que avui han presentant un document d’al·legacions conjuntes al projecte d’ordre del Govern per reduir les hores assistencials a les residències de gent gran consideren que les mesures previstes comportarien una reducció de la qualitat assistencial i, a mitjà i llarg termni, el deteriorament de la salut física i psíquica dels residents. A més, adverteixen que l’estalvi immediat que suposaria la nova regulació, que “respon exclusivament a una motivació d’estalvi econòmic”, es convertiria a la llarga en un “increment de la despesa pública per tal d’afrontar les necessitats derivades” del detoriorament de la salut de les persones.

Les al·legacions presentades pels col·legis de Psicòlegs, Terapeutes Ocupacionals, Fisioterapeutes, Educadores i Educadors Socials, i Treball Social de Catalunya assenyalen també que “l’aprovació del projecte, a més de situar-nos en uns nivells de dedicació horària dels nostres professionals absolutament insuficients,suposaria també un greuge comparatiu per a les persones”, atès que els criteris funcionals del projecte afecten els centres concertats i col·laboradors i no els centres propis de l’ICASS.

Els professionals consideren que “la previsió actualment vigent de dedicació horària per part dels nostres professionals ja es pot considerar fins i totinsuficient per atendre totes les necessitats de la gent gran dins de l’àmbit residencial, amb la qual cosa una reducció d’aquesta dedicació ens situa ens uns nivells absolutament inacceptables”. La seva aprovació “contravindria el compromís que els poders públics han manifestat reiteradament en relació amb les polítiques d’acció social i amb una assistència sanitària pública de qualitat, com per exemple a través la recent Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, de 27 de setembre de 2013 (apartats IX i XI)”.

La mobilització del sector es va iniciar amb la signatura d’un Manifest respecte a la retallada d’hores assistencials pactada per l’ICASS i les principals patronals dels centres residencials de gent gran, que a més dels col·legis mencionats subscriuen també el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya; la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC); Alzheimer Catalunya; Amics de la Gent Gran; Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran Dones i Família (FOCAGG); i Associació Familiars Alzheimer Maresme.

Donada la manca d’entesa amb el Departament de Benestar Social i Família, els cinc col·legis professionals que avui han presentat les al·legacions s’han adreçat també al president de la Generalitat manifestant la seva preocupació i desacord amb el pacte signat per l’ICASS i les principals patronals de residències, i sol·licitant una reunió per col·laborar “en la recerca d’un nou model d’atenció a la persona ètic i sostenible”.

 

Recommended Posts