20171109_Enfortiment-economic-OTS09.11.2017 | Organitza Barcelona Activa i Observatori del Tercer Sector

La segona edició del Programa d’Enfortiment Econòmic per Associacions impulsat per Barcelona Activa té diferents modalitats per a les associacions interessades, entre les quals hi ha la participació en tallers formatius, de durada de 4 hores i d’accés lliure impartits per l’Observatori del Tercer Sector. Cal inscriure’s prèviament.

1. Transparència i rendició de comptes. És transparent la teva associació? A través d’aquest taller teòric-pràctic coneixereu els elements clau en relació a la transparència de les associacions. Revisarem el marc normatiu vigent (llei de transparència) i aprofundirem en conceptes com la rendició de comptes, els quals permetran abordar la transparència associativa de forma integral.

– Lloc: Espai El Far  (Escar 6-8, Barcelona)
– Data i hora: Dimecres 10 de novembre de 16h a 20h
– Inscripcions en el següent enllaç

2. Fiscalitat i finances per associacions. Vols conèixer de forma fàcil i senzilla les exigències fiscals bàsiques per a la vostra associació i saber si esteu al corrent de tots els requisits normatius? A través d’aquest taller podreu conèixer les obligacions tributàries a les quals esteu sotmeses.

– Lloc: C.C. Pati Llimona (Regomir 3, Barcelona)
– Data i hora: Dissabte 11 de novembre de 2017 de 10h a 14h
– Inscripcions en el següent enllaç

3. Diversificació del finançament. A través d’aquest taller teòric-pràctic, coneixerem eines en relació a les diferents fonts de finançament de les associacions. Aprofundirem en aquestes a partir de casos pràctics en els escenaris òptims i en com arribar a l’equilibri.

– Lloc: Espai El Far  (Escar 6-8, Barcelona)
– Data i hora: Dimarts 14 de novembre de 2017 de 16h a 20h
– Inscripcions en el següent enllaç

4. Col·laboració i economies d’escala. Taller on podreu identificar els principals reptes i oportunitats que es deriven de la col·laboració entre associacions, la posada en comú de recursos i serveis i l’abordatge de les possibilitats que ens ofereix l’entorn per maximitzar, des de la cooperació, les oportunitats de desenvolupar la missió associativa.

– Lloc: Espai El Far  (Escar 6-8, Barcelona)
– Data i hora: Dijous 16 de novembre de 2017 de 16h a 20h
– Inscripcions en el següent enllaç

5. Captació de fonts de finançament privades. Les associacions sovint compten amb fonts de finançament propi (quotes d’associat/da, prestació de serveis…) o amb subvencions provinents d’administracions públiques. En canvi, les fonts de finançament privades són sovint un repte per a moltes associacions. Com apropar-se a institucions i empreses? I als i les donants individuals? En aquest taller s’aporten pistes per a contribuir a la millora de la captació de fons privats.

– Lloc: Espai El Far  (Escar 6-8, Barcelona)
– Data i hora: Dimarts 21 de novembre de 2017 de 10h a 14h
– Inscripcions en el següent enllaç

6. Coneix fórmules per millorar la sostenibilitat econòmica de l’associació. Entre les dificultats del dia a dia de les associacions, la vinculada a temes econòmics és un tema recurrent i alhora essencial. Disposar de recursos econòmics és necessari per a garantir la realització d’activitats en el temps. La sostenibilitat econòmica és doncs un element cabdal en l’enfortiment econòmic de les associacions. Però com aconseguir mantenir en el temps les fonts de finançament? Com generar un pla de tresoreria que permeti fer front a les despeses?

– Lloc: C.C. Pati Llimona (Regomir 3, Barcelona)
– Data i hora: Dissabte 25 de novembre de 2017 de 10h a 14h
– Inscripcions en el següent enllaç

7. Com fer que l’activitat econòmica de la nostra entitat vagi vinculada a la missió. Les associacions poden cercar diferents formes d’autofinançament a través de la prestació de serveis. En alguns casos la vinculació entre l’activitat econòmica i la missió sembla clara, però en alguns casos no tant. I és que no sempre és fàcil trobar una activitat generadora de recursos que estigui totalment alineada amb la missió i els valors de l’associació. En aquest taller s’exploren algunes possibilitats per vincular missió i generació de recursos.

– Lloc: Espai El Far  (Escar 6-8, Barcelona)
– Data i hora: Dimarts 28 de novembre de 2017 de 16h a 20h
– Inscripcions en el següent enllaç

Recommended Posts